העיירה שוראני

שוראני (בסלובקיתŠurany; בהונגריתNagysurány, נג'שוראן; בפי היהודים שוראן) היא עיירה בדרום מערב סלובקיה השוכנת ליד נהר ניטרה, כ-26 קילומטר מדרום-מזרח לעיר ניטרה, באזור חקלאי על צומת רכבות. עד שנת 1918 השתייך האזור לממלכת הונגריה ומאז ועד שנת 1993 לצ'כוסלובקיה.

יהודי שוראני

מועד יסוד הקהילה היהודית בעיר אינו ידוע, אך ידוע כי כבר בתחילת המאה ה-16 ישבו שם יהודים. הטורקים ששלטו במקום בין השנים 15261666, אסרו על היהודים להתגורר במקום, ולכן יהודי האזור חיו בעיירה הסמוכה ליפובה (Lipová). ובשנת 1686, כשהתאפשר ליהודים לחזור ולשבת בשוראני התארגנה קהילה יהודית גדולה שהכילה את יהודי העיירות הסמוכות טברדושובצה, (Tvrdošovce), קומיאטיצה, (Komjatice) ופלאריקובו (Palárikovo).

במאה ה-17 הייתה קהילת שוראני גדולה למדי והתפרסמה ברבניה ובישיבה המקומית שבה לימדו, שהייתה מהגדולות שבסלובקיה. תלמידיה באו מרחבי אירופה: הונגריה, אוסטריה, רומניה, גרמניה, יוגוסלביה ואפילו מאנגליה ומשווייץ. בעיירה היו גם בית מדרש, תלמוד תורה ובית ספר יהודי עממי, "חברה קדישא" ואגודת נשים. לקהילה היו כמה בתי כנסת ומבנה גדול של מקווה.

באמצע המאה ה-19, בעקבות ביטול ההגבלות על התיישבות יהודי הונגריה, עקרו רבים מיהודי שוראני לעיר הסמוכה נובה זמקי. בסוף המאה ה-19 הייתה הקהילה היהודית מזוהה עם הזרם האורתודוקסי ובהמשך נסתפחה לקהילת נובה זמקי שהייתה גדולה ועשירה יותר.

בשנת 1921 היו רשומים בקהילה כ-600 יהודים ובראש הקהילה. רוב יהודי העיירה התפרנסו ממסחר וממלאכה. מייסדיו של בית החרושת לסוכר בעיירה ובעליו היו כנראה יהודים שבאו מפולין, ומנהליו הועסקו על ידי הברון הירש.

מספר היהודים שחיו בשוראני:

שנהמספר היהודים בכפרכלל האוכלוסייה
18283671,890
18693,807506
18804,892601
19105,216772
19196,119715
19306,388722
19416,292563
19485,38150

יהודי שוראני בשואה

בהסכם מינכן מספטמבר 1938, כשנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה התפרקה הרפובליקה הצ'כוסלובקית ולאחר בוררות וינה מ-2 בנובמבר באותה השנה, סופח להונגריה חלק מדרום סלובקיה, לרבות שוראני. המשטר הפרו-גרמני בהונגריה הגביל את היהודים בלימודים ובעסקים ורבים איבדו את פרנסתם. יהודים ללא תעודות אזרח הונגריות גורשו.

ב-19 במרץ 1944 נכנסו הגרמנים להונגריה. במאי 1944 גויסו גברים יהודים משוראני בני 20–45 לצבא ההונגרי לעבודות כפייה.

לפי גרסה אחת במאי הוקם בשוראני גטו בו רוכזו גם יהודים מיישובים בסביבה ובסך הכול כ-1,100 תושבים בצפיפות, אשר כעבור כחודש הועברו למרכז שילוח בנובה זמקי וכעבור כמה ימים שולחו למנחה ההשמדה אושוויץ. לפי גרסה אחרת שאר יהודי שוראני והאזור רוכזו בגטו בעיר קומרום וככל הנראה ביוני אותה השנה גורשו לאושוויץ.

בשנת 1945 חזרו לעיירה יהודים מעטים מקהילת שוראני, בניין בית הכנסת שימש למחסן עצים. מצבות בית העלמין שניזוקו הוקמו מחדש. ובמרוצת השנים עזבו רוב היהודים את העיירה ובשנות ה-70 של המאה ה-20 נותרו שם שתי משפחות יהודיות בלבד.

בשנת 1966 הוקמה מצבה לזכר קהילת שוראני בבית העלמין בחולון.[

איפה נמצאת שוראני?

בית הכנסת של שוראני
בית הכנסת הגדול בשוראני

מחפשים מידע נוסף על אחד מחברי הקהילה?

אנדרטת קהילת שוראני

האנדרטה של קהילת יהודי שוראני

מיקום האנדרטה

הכיתוב על האנדרטה

גל-עד לזכר קדושי קהילת שוראני והסביבה (סלובקיה) שנספו בשואה הי"ד למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקומו ויספרו לבניהם (תהלים ע"ח)

יום הזכרון כ"ז סיון מגיני הדוד הובאו ע"י דב פרייוירט מבית הכנסת שוראני סלובקיה.

מבקשים את סליחת אלו ששמם נשכח מאיתנו

שמות הנספים על גבי האנדרטה

כינוישם פרטישם משפחה
הערות
 איגנץ ופני וילדיהם מנצ'י, רוזה, ז'יגה, יוצקה, יולקה, פרקו, נובה-בניהכהן 
 ארנולד ינקה וילדיהם אדי, פרדיוולנר 
 בלה ( וויטכ )פרידמן 
 איגנץ, הבת ינקה וייל (פרטוש) והנכדה ורה נמשפרטוש 
 אהרון ותרזה והבנים אברהם ויהודה אורוורדוולנר 
 אדולף ולאורהוייס 
הרבמאיר לייב ואשתו והבנים הרב ישעיה והרב משה-דודפרייא 
 שמעון וברטה והבנים יצחק, עזרא והבנות אסתר, מינדלאזרוביץ 
 ארנקה ( אזרוביץ ) ומשפחתהויזל 
 אילונקה (אזרוביץ ) ומשפחתהכהן 
 ישעיהו ופנינה בניהם, בלה, אנדי, פנחס ובנותיהם רחל , כטואדלר 
 פייגה, בנה נחום, בנותיה איטה, ידיסאייזנר-שטרן לוי 
 יהודה דב פראהאבלבן 
 רוזה ובנותיה אריקה, זוזי, גרטיבראון היינריך 
 אויגןביכלר 
 ליוש וברטה ובניהם לדיסלב , אלקסנדרמרקוש 
 צבי ורחל, בניהם יהודה, אברהם, משה ובתם מדיבראון 
 אמנואל ויוכבד ובניהם זולי ושניגרוסמסילש
 קלמן ושרלוטה, במם ארנו, בתם אילונקה גרוס ונכדם פטר גרוסגרינולד 
 דוד ואירמה, בנם אלברט וכלתו ארנהגרינולד 
 אליעזר ומשפחתוגרינוולד 
 אליהו ומרים ובנם סניגרון 
 פנחס ובריינדל והבנים עזריאל ואהרוןגיורג 
 אברהם ושרה ובתם יהודיתדוקס 
 אברהם (אמיל) ורבקהדויטשמ קומיטיצה
 אשתו שריקה והבן גיוריהורן
משפחתו של בנו הורן מקומיטיצה
 ליפוטרוזנטלמצ'רנוק
 קורנלפרנקלכל המשפחה?
 ארנקהשולץכל המשפחה?
 דב ( בלא )הורן 
 עקיבא וצילה ובתם ציפורהוייס 
 משפחתהורצקי 
 משפחתשמלץ 
 פילים-יחזקאל ואשתו קאטי צופפר, אחיו, היינריך ומשה, הגיסה אתל ובניה מוריס ורוזיקה, הגיסה אלה אשת יוני, הגיסה שרה ובניה אנדי, רובי, אוסיוייס 
 ויקטור ורוזיקה ובנם אריקוייס 
 שרה ומרדכי ובנותיהם רבקה ולאהוייס 
 אליעזר ולאה ובניהם מיכאל ויצחקוייס אלויז 
 אברהם ושארלוטהוורנרמלומסג
 אליהו וחיה, בניהם יעקב ויחזקל ובנותיהם אסתר, יוטה-לביהטרוטצר 
 משה ואסתר, בניהם יעקב שמואל צבי זכריה דבטאובר 
 קטרינה, בנה ינו שטיינר, בנותיה יולן קרבש ואילנה שטיינרכהן
משפחתו של כהן מיכאל
 גזה ואשתו רשקה, בנם פלי ובנותיהם עלינה ולוציהלם 
 יולן, בניה, איזי שמואל ואוסי, בתה ורה וגיסתה אסתר פפרלוי
משפחתו של יוסף לוי
 יעקב ב"ר שמעון ושרה בת שמואל צבימילר 
 דב ופרומה (פני) לבית הרצוג ובנם יוסףוולפטר 
 משה (יוליוס) ומרגיט לבית ויינרב וילדיהם אברהם (אנדי) שלמה (קארול) ואווהוולנר 
 שמואל ואסתר לבית גובי, ילדיהם דבורה (זורקה),חיה (לילי) ויהודיתקוש 
 דוד והנדל (הלנא) מקומיטיצהפרייוירט אדוארד 
 יהודה ולאהפריזנדר 
 ינקהשלזינגר
הגיסה של יהודה ולאה פריזנדר
 ברוך ופרידהפריזנדר בלה 
 יאנקה ובנה ארנובראון
דודה ובן דוד של ברוך ופרידה פריזנדר
 ארנסטארנפלד
החותן של ברוך ופרידה פריזנדר
 דוד ופרלה, בנם משה אהרון (ארפד), כלתו ינקה והנכדים בנצי ואוטו.
בנים נוספים: שמשון יקוטיאל ואברהם. בנות: הנדלה, בלומה ורחל
פרידמן 
 הלל ואתל ובנם ארנסטפוקס 
 חיים ואידה, בניהם רודולף, יוסף, יעקב, מרטין וארמין, בתם מנצי ובעלה ארנו, בתם סרן ובעלה מישקה והנכדים רובי, הרי ומירהקליין 
 הבן משה, הורן אסתר (הרמינהקליין מקומיצה 
 סבתא נעטי-של פרידמן אביגדור, דודתו צילקהקמפפנר 
 יעקב ורייזל, בנם שאול (אלכסנדר) ובנותיהם איידל ואסתר מלכהקליין 
 אליעזר וצילה בניהם אמיל, בובה ויוליוס ובנותיהם לילי ומנצינויבאורמלומסג
 פייבל (פיליפ)רייסמן 
 אסתר ושמעוןגרוס
החותן והחותנת של פייבל נויבאור
 קטריןוינר
הסבתא של פייבל רייסמן
 רוזי, בנה רוברט, בתה סילויה והסבתא ריימן פנירייסמן
משפחת יוליוס רייסמן
 רגינה, בנה ארפד, כלתה קלרה ונכדה רוברטרוזנצוויג
משפחתו של פנחס רוזנצוויג מקומיטיצה
 רפאל ורחלרובינשטיין 
 משה וטרזה ובנם שרגאשורץ 
 זופיה, בנה שרגא ובנותיה יהודית וחוהשוורץ
משפחתו של שמואל שוורץ
 בתיה-ברטה, בניה דוד, יצחק וגבריאל ובנותיה פאולה, זהבה וחוהשטרן
משפחתו של אלעזר שטרן
 שמואל ומלכה, בנותיהם אסתר ויהודית וילדיהם של אסתר ריכרד ויהודיתשקרקמזלטה-סורבצה
 איזידור וחנה וילדיהםגרינוולדמלוט
  זיידלומשפחתו
  וולנרומשפחתו
  בינטומשפחתו
  ווגנרומשפחתו
 ינו ומשפחתווייס 
 אדולף ומשפחתופליישמן 
 שמואל ומשפחתוליבר 
 מקשה ומשפחתוהופמן 
 אדולף ומשפחתווייס 
 אדולף ומשפחתוקליין 
 ויקטור ומשפחתווייס 
  וייס 
 אלברט ומשפחתופשקוס 
 אמיל ומשפחתופיאלה 
 משה ומשפחתוהופמן 
  דונטומשפחתו
 פלי ומשפחתורייכפלד 
 פלי ומשפחתווייס 
 יצחק ומשפחתושפיצר 
 משפחתרוזנר 
  רייךומשפחתו
 דוד ומשפחתוארנפלד 
 אוייגן ומשפחתובוהם 
  גוטמןומשפחתו
 משפחתשטיינר 
 יוז'י ומשפחתוהרצוג 
 משפחתגרינוולד (בעלעגי) 
 גזה ומשפחתואדלר 
 יוסף ומשפחתוהרצוג 
 משפחתאוברלנדר 
 קלמן ומשפחתופרייא 
 משפחתקוש 
  אנגלמן
ומשפחתו מקומטיצה
 ארנוווילד
ומשפחתו מקומטיצה
  רוזנר
ומשפחתו מקומטיצה
 משפחתאיצקוביץמקומטיצה
 משפחתויינברגרמקומטיצה
 משפחתגולדשטייןמקיר
 משפחתנייבאורמקיר
 משפחתגריןמקיר
 גזה ואירנה??קסמשוראני
 זיגמונד והלנה, בנם אברהם ובתם אולגהפרנקלמסלובנסקי מדיר
 פרטישק (או פרנטישק) ואירנה ובניהם לדיסלו ומיקיפרנקלמבאנובסקה קסה
 שלמון ואשתובראון 
 שמואל ואשתוליבר 
 מיקשה ומשפחתוהופמן 
 יוליוס, ינקה ומגדהוייס 
 משפחתפלש 
 גזה, צילי ושני בניהםוייס 
 יוליוס ומשפחתוקליין 
 אדולף והרמינה ובניהם אלכסנדר ואנציפליישמן 
 לאופולד ומשפחתווייס 
 יוליה ומשפחתהשלזינגר 
 משפחתה של אידהגרינהוט (רידנר) 
 משפחתה של מנציאשר 
 משפחת ינקהלוי 
 משפחת אדולףקליין 
 גיזה ובנותיה ולריה ופרידהאדלר 
 דוד וזלמה, שלושת בניהם ובתםאוברלנדר 
 חנה בנצי ואהרוןאיצקוביץ' 
 אנגלמן ורעייתואנגלמן 
 אידה ובתה מנציאשר 
 מרגיט ובתה מגדהאשר 
 באלוג ורעייתו ובתם אולגהבאלוג 
 אווז'ן ורגינה ובניהם אריך ואדגרבהם 
 אמיל ואטל ושלושת בנותיהם ובנםבינט 
 אדולף וסידהבראון 
 ז'ניהבראון 
 סולומוןבראון 
 צבי ורחל ובני בניהם ובתםבראון 
 רודולף ואחיו מורבראון 
 רוזליה ובנותיה אריקה, שרה וגרטהבראון 
 יוסף ושרה ובנם בנדיגוטמן 
  גולדשטייןומשפחתו
 סלומון וארנסטינהגרוס 
 עמנואל ובניהם זולי ושאניגרוס 
  גרין ומשפחתו 
 מור ואנהגרין 
 רז'קהגרין 
 קרולגרינהוט 
 איזידור וחנה וילדיהםגרינוולד 
 אלברט וארנה ובנם דודגרינוולד 
 אליעזר ומשפחתוגרינוולד 
 דוד ואירמה, בנם אלברט וכלתםגרינוולד 
 לודביג וסידה, ארבעת בניהם ובתםגרינוולד 
 מור ורגינהגרינוולד 
 גריסגוט ורעייתוגריסגוט 
 ארנסט ורעייתו ושלושת בנותיהםדונט 
ד"ריוסף ורוזינה ובנם אנטוןדונט 
 זיגמונד ובתו הלנהדונט 
 דזידר וחנה ובניהם ארמין וויליאםהופמן 
 הלנה ושלושת ילדיההופמן 
 הרמינה ובתה ארנקההופמן 
 מור וסידה ובניהם מקסי וולטרהופמן 
 מור ורוזליההופמן 
 מיקלוש ולויזה, בתם ולריה ובנם אלדארהופמן 
 רוברט והלנה, בנם איזידור ושני ילדיהםהלפרן 
 הנדגריף ורעייתו ושני ילדיהםהנדגריף 
 סמואל ורוזליןהנדלר 
 יוסףהס 
 אמיל והלנההרמן 
 וגנר ורעייתו ובנם ארוויןוגנר 
 גזה וקטרינה וארבעת ילדיהםוולנר 
 שרה ובנהוידר 
 אלנה ובניה אימריך וטומסויילר 
 ויינברגר, ארבעת בנותיה ובנהויינברגר 
 איגנץוייס 
 אלה ובנותיה לילי הלנה וגיזלהוייס 
 אלויז ולאה ובניהם מיכאל ויצחקוייס 
 גיזה וססיליה ובניהם שמעון ואדולףוייס 
 דזידר ופאולה, בתם לידיה ובנם איוןוייס 
 הנריך ומרגיטוייס 
 זיגמונד וברטהוייס 
 זיגמונד ופני, בנם מנפרד ובתםוייס 
 יוליאוס ורוזליה ושתי בנותיהםוייס 
 יוסף והלנהוייס 
 ליאופולד ופני ובנותיהם אגי ופאולהויס 
 פאבל ושרה ובניהם אנדי ורוברטויס 
 פיליפ וטרזה ובניהם דולי ובלהוייס 
 שמעון ואטל ובנם וייטךוייס 
 וילד, בנה לדיסלב ובתה אווהוילד 
 שני אחים ומשפחותיהםורטהיימר 
 קלמן ורגינהזונשיין 
 זיידל, בנותיה מרישקה והלנה ובנם יאןזיידל 
 אווז'ן ומרגיט וארבעת ילדיהםטראוב 
 כהן בלה ומשפחתהכהן 
 וילהלם ובלנקהכהן 
 הרמינהלאופר 
 לדובסקי ובנו טומסלדובסקי 
 ינקהלוי 
 שמואל וברטהליבר 
 למפל ורעייתו ובנם יוז'קולמפל 
 בלה ואולגה ובתם אנהמנצל 
 ג'ולהמנצל 
 מיקשה וגיזלה ובנם יוליאוסמנצל 
 נויבאור ורעייתונויבאור 
 אליעזר וצילה, שלושת בניהם ושתי בנותנויבאור 
 נויבאור ומשפחתונויבאור 
 אלדאר ורעייתונמש 
ד"רפאבל וורה ותינוקםנמש 
 פוהורילס ,אחותו ורעייתו ושלושת בניהםפוהורילס 
 פולק ורעייתו ובתם אווהפולק 
 דיקי ורעייתו ובנם גאבורפטו 
 אמיל ורוזה ובניהם דנש ופישטהפיאלה 
 ליאופולדפישוף 
 פרנטישק ופרידה ובנםפישר 
 פרנטישק ורעייתופלדמר 
 אדולף ובניו אלכס ואנדרייפליישמן 
 פלש, בתה מנצי ובנה וולסןפלש 
 אלברט ואסתר, בנם איזידו ובתם מריםפפר 
 פרנטישקפרידמן 
 אווז'ןפריי 
 ארטור וקרולינה בנם מנפרד ובתםפריי 
 ארנסט, בניו איזיק וסמואל ובתו פאולהפריי 
 אליעזר והלנה, בנם אברהם ובתם אולגהפרנקל 
 אלברט והלנה, בתם וילמה ושני בניהפשקוס 
ד"ראוטו ורעייתו ושני ילדיהםפשקוס 
 צופפר, בתה מגדה ובניה אוסקר ואדולףצופפר 
 צינר ורעייתוצינר 
 קוליש ובנה גוסטבקוליש 
 אדולףקליין 
 קליין ובתה אלווירהקליין 
 יוסף וארנקהקליין 
 קמה ובנה פטרקמה 
 ברטהקמפפנר 
 נטי, בתה צילה ובנה קלמןקמפפנר 
 לודוויג ורעייתו ובתם ורהקניג 
 אטל ובנהקראוס 
 ליאופולד ורעייתורוזנטל 
 ינקורוזנפלד 
 וילהלם וסרנה ושלושת בנותיהםרוזנר 
 מור ואיזבלה ובתם שולמיתרוזנר 
 מנשהרוזנר 
 איגנץ ויוהנה וחתנם כהןרייך 
 איגנץ ויוהנה וחתנם כהןכהן 
 קרולינה, בנה פאבל ובתה לילירייכפלד 
 רייס ואילונהרייס 
 אנהשוויצר 
 אימריך ורעייתושוורץ 
 שוורץ, רעייתו ובתםשוורץ 
 סמואלשולץ 
 אהרון ווילמהשטיינר 
 ברטולד ומגדהשטיינר 
 אווז'ין ואילונה ובנםשטרן 
 רודולף ואליזבטשטרן 
 גיזלה ושרהשטרנליכט 
 שטרסר ורעייתו, שתי בנותיהם ובנםשטרסר 
ד"רארטורשטרק 
 שלזינגר ומשפחתושלזינגר 
 שליסר ומשפחתושליסר 
 קטרינה והלנהשמלץ 
 איגנץ ושיינדל, בנם ובתםשפיצר 

 

מחפשים מידע נוסף על אחד מחברי הקהילה?

אודות המחבר

השארת תגובה