על קהילות ורשה ופראגה

ורשה, וארשה Warsaw/Warszawa, ביידיש ווארשע- בירת פולין

הקהילה היהודית בורשה

וארשה בירת חבל מאזוביה נעשתה לבירת פולין כולה במחצית השנייה של המאה ה- 16. יהודים מתועדים בוארשה בשנת 1414, אך ככל הנראה ישבו שם כבר בסוף המאה ה- 14. בגלל עויינות העירוניים גורשו היהודים מהעיר בשנת 1483, אך ישבו בסביבותיה ובאו אליה לצרכי עסקים. בשנת 1527 השיגה העיר וארשה "פריבילגיה שלא לסבול יהודים", שאמנם התירה לגרש את היהודים כליל, אך משום חשיבותם לכלכלת המקום עדיין ישבו כמה יהודים בשולי העיר ושמרו על קשרי עסקים.

בשנת 1572 הותר ליהודים לבקר בעיר לרגל ישיבות ה"סיים", בעיקר ל"שתדלנים" מטעם ועד ארבע הארצות. והיו יהודים שהצליחו להאריך את שהותם בעיר באמצעות רשיונות לשבועיים רצופים. בשנת 1765 כבר נרשמו בוארשה כ- 2,500 יהודים תושבים ארעיים. ב- 1795 הגיע מספרם ל- 6,750 והם עסקו במסחר, בפונדקאות, במלאכה ובתעשייה, והמיעוט – שעסק בהלוואות בריבית, אספקה לצבא ותיווך בחצר המלך, בקרב האצולה או בקרב שגרירויות זרות – היה הגרעין לבורגנות היהודית הגדולה בוארשה.

בלחץ התושבים הופעלו גירושים חלקיים בשנים 1775 – 1790; אף על פי שיהודים השתתפו במרד הפולנים ברוסים באותה התקופה, ונודע הגדוד היהודי בפיקודו של ברק יוסלביץ. הצבא הרוסי הכובש ערך טבח ביהודים שישבו ברובע פראגה.

בחלוקה השלישית של פולין (1796) עברה וארשה לרשות פרוסיה ומספר היהודים בעיר גדל. ב- 1797 היו שם 7,688 יהודים ובשנת 1804 היו 11,630 יהודי העיר למעלה מ- % 17 באוכלוסייתה. היהודים שישבו בעיר ובסביבה הקימו מניינים ובתי תפילה וכן חברות צדקה. פרנס ריכז בידו גביית מסים וסמכויות משפטיות ופעלו שמשים, דיינים ואף רבנים.

בימי דוכסות וארשה (1813-1807) הוטל על היהודים מס כבד, נקבע רובע יהודי בעיר ומספר היהודים בוארשה פחת. בשנת 1813 נימנו שם 8,000 יהודים. יחד עם זאת באותה התקופה ייצגה קהילת וארשה את היהודים בדוכסות כולה. תנועת החסידות קמה בוארשה בשליש האחרון של המאה ה- 18, עם פליטים מהמחוזות המזרחיים של פולין שהתיישבו בעיר. ב- 1781 נערך בפראגה הויכוח הפומבי בין ר' לוי יצחק מברדיצ'ב לבין המתנגד ר' אברהם קצנלבוגן מבריסק. באותו הזמן נוצר בוארשה גם חוג של משכילים יהודים, ועמם נמנו עשירים שבאו מחו"ל ובעלי מקצועות חפשיים, רופאים וכדומה. ב- 1802 הוקם "בית הכנסת הגרמני".

מספר היהודים בעיר הלך וגדל. בפולין הקונגרסאית בחסות רוסיה (1915-1815) נעשתה וארשה הגדולה בקהילות אירופה; בשנת 1816 חיו שם 15,600 יהודים, באמצע המאה עלה מספרם על 50,000 ולקראת סוף המאה היו היהודים למעלה משליש תושבי העיר ומספרם התקרב ל- 150,000. הגירת יהודים לוארשה מארצות שכנות הייתה הגורם העיקרי לגידול. רוב הבנקאים בעיר היו יהודים וכן מחצית הסוחרים.

במחצית השנייה של המאה ה- 19 הסתמנה התקרבות בין הציבור היהודי לפולני, בשנת 1862 בוטלו ההגבלות שהוטלו בעבר על יהודי פולין הקונגרסאית, ובמרד הפולני נגד הרוסים (1863) השתתפו גם לוחמים יהודים.

ב- 1881, בעקבות הפוגרומים ברוסיה, נערך פוגרום גם בוארשה.

בשנות ה- 80 למאה ה- 19 היו 200 מתוך 300 בתי הכנסת בוארשה חסידיים. מספר המתנגדים גדל לקראת סוף המאה עם בואם לעיר של יהודים מליטא. בה בעת גברה ההתבוללות בחברה הפולנית.

רבני וארשה במאה ה- 19 היו ממחנה המתנגדים. נסיונות להקים בית כנסת רפורמי עלו בתוהו, באמצע המאה עוד למדו 90% מילדי הקהילה בחדרים המסורתיים. "החדר המתוקן" הראשון הוקם בשנות ה- 80 בידי "חובבי ציון". בראשית המאה ה20- הין בעיר רק כ- 20 בתי ספר יסודיים שבהם הייתה הרוסית שפת הוראה. אך היו נפוצים בתי ספר תיכוניים לבנות שהפיצו את התרבות הפולנית. גן ילדים עברי ראשון הוקם ב- 1909.

התעוררות לאומית החלה בשלהי המאה. ב- 1883 קמה אגודת "שארית ישראל" של חובבי ציון, בשנת 1890 "מנוחה ונחלה", האגודה שייסדה את רחובות, חברת "גאולה" סייעה בהקמת "אחוזת בית", ראשיתה של תל אביב. בקרב הנוער והסטודנטים פעלה משנת 1903 "התחייה" בראשות יצחק גרינבויים, יוסף שפרינצק, יצחק טבנקין, וב"צ ראסקין. חוגי הפועלים הבלתי- ציוניים פעלו במסגרת הבונד. הנהגת הקהילה הושתתה על ברית בין המתבוללים לחסידים והתקיימה כך עד שנת 1926. במשך הזמן התארגנה בקהילה אופוזיציה ציונית.

הקהילה היהודית בורשה בראשית המאה העשרים

בראשית המאה נעשתה וארשה גם מרכז הדפוס העברי וההוצאה לאור בפולין וברוסיה. בין חלוציה היו חיים זליג סלונימסקי, עורך "הצפירה"; א"ל בן-אביגדור (שאלקוביץ) ונחום סוקולוב. בוארשה היו מפעלי ההוצאה לאור של י"ל פרץ וחבריו והופיעו העתונים היומיים "היינט" ו"מאמענט". המתבוללים פרסמו עתון בפולנית בשם "השחר". יונה סמצס, מורה לעברית ןמנהל בית ספר, חזן וסגן יושב-ראש ארגון החזנים והמנצחים ערך את העתון "די חזונים וולט" (עולם החזנים). הוא נספה בשואה.

באותה התקופה גדלה פעילותם הכלכלית של יהודיה וארשה ונוצרה חלוקה חברתית-כלכלית בקרבם. שכבת העשירים התחזקה, נתגבש מעמד בינוני וקם מעמד העובדים. הבחירות לדומה הרביעית (1912), שבהן תמכו בני מעמד העובדים שבקרב יהודי וארשה במועמד מטעם הגוש השמאלי, הביאו להתעוררות האנטישמיות.

בימי מלחמת העולם הראשונה באו לוארשה אלפי פליטים יהודים, וב- 1917 היו 343,400 יהודי וארשה 41% מאוכלוסיית העיר. בפולין העצמאית אחרי מלחמת העולם הראשונה, במסגרת מגמת השלטונות להעביר את הכלכלה לידיים פולניות, ובעקבות אנטישמיות שהתעוררה על רקע כלכלי, נפגעו כל תחומי החיים היהודיים בוארשה. ב- 1931 היו יותר משליש יהודי וארשה מחוסרי עבודה. וכך גברו הלחצים להגירה ולעלייה לארץ ישראל. ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בוארשה 393,400 יהודים, למעלה משליש אוכלוסיית העיר.

הקהילה היהודית בורשה בתקופת השואה

הגרמנים נכנסו לוארשה ב- 29 בספטמבר 1939. תוך זמן קצר גזרו על היהודים לענוד סרט שרוול לבן ועליו מגן דוד כחול. סומנו בתי עסק של יהודים, ורכושם הופקע. נאסר על היהודים השימוש בתחבורה ציבורית והוטלו עליהם עבודות כפייה. באפריל 1940 החלו הגרמנים בהקמת חומה סביב לשכונות של וארשה שהוקצו כגיטו. ב- 2 באוקטובר 1940 ציוו על היהודים לעקור לגיטו תוך ששה שבועות. נתמנה יודנראט, ובראשו אדם צ'רניאקוב, ולמרות מסירותו התקשה לטפל ביהודים. הגרמנים הקציבו מנת מזון מינימלית ליושבי הגיטו והם סבלו רעב ומחסור. עד קיץ 1942 ניספו יותר מ- 100,000 יהודים ברעב ובמגיפות. רבבות מיהודי וארשה ניספו במחנות העבודה. הפעילות החינוכית והתרבותית בגיטו לא חדלה. ההיסטוריון עמנואל רינגלבלום הקים אגודה בשם "עונג שבת" והחומר שריכזה על תקופת המלחמה שרד ומצוי בארכיון "יד ושם" בירושלים.

עוד בפסח ת"ש הדפו קבוצות של יהודים פולנים וגרמנים שהתפרעו ברחובות הגיטו. תנועת מחתרת צמחה בגיטו מקרב התנועות הציוניות, הבונד ו"ספארטאקוס" של היהודים הקומוניסטים. כבר בדצמבר 1939 הוקמה מסגרת של ארגון לוחם בידי יוצאי צבא, רביזיוניסטים ברובם, בתחילת 1942 הוקם ארגון לוחם, שכלל את אנשי "פועלי ציון", "השומר הצעיר", "דרור" והקומוניסטים, ובין מפקדיו היה מרדכי אנילביץ. הבונד הקים ארגון משלו. בשלב הראשון לא הצליחו ארגונים אלה לרכוש נשק.

ב- 22 ביולי 1942 החלו הגרמנים בשילוח קבוצות מיהודי הגיטו למחנה ההשמדה טרבלינקה. עד אמצע ספטמבר הועברו למחנה מאות אלפי יהודים ורבים נהרגו בגיטו במהלך המישלוחים. בגיטו נותרו 35,000 יהודים רשומים, רובם עובדים נחוצים לגרמנים ומשפחותיהם. וכמספר הזה יהודים שלא נרשמו.

תוך קשר עם המחתרת הפולנית מחוץ לגיטו השיגו הארגונים היהודיים מאה אקדחים ומעט רימונים. נשק נוסף הושג ממקורות אחרים והותקנה רשת של בונקרים ותעלות קישור.

הגרמנים פתחו בפעולת גירוש שנייה באמצע ינואר 1943, אך נתקלו בהתנגדות היהודים. היהודים סירבו להתייצב, ובקבוצה הראשונה של כ- 1,000 יהודים היו כמה לוחמים חמושים שפתחו בקרב עם הגרמנים, רובם נהרגו. במשך ארבעה ימים שילחו הגרמנים למחנה השמדה כ- 6,000 יהודים וכ- 1,000 נרצחו בגיטו. רוב חברי היודנראט נהרגו. ב- 19 באפריל חדר לגיטו כוח גרמני בסיוע טנקים ותותחים כדי לחדש את הגירושים, ונהדף עלידי הארגון היהודי הלוחם. לגרמנים נגרמו אבידות כבדות. הגרמנים שתקפו שוב ושוב נכשלו בקרבות רחוב עם הלוחמים היהודים והחלו בהצתה שיטתית של בתי הגיטו על יושביהם. בבונקרים ובתעלות נהרגו יהודים בגז וברימוני יד. ב8- במאי נפל מטה הארגון לידי הגרמנים ויותר ממאה לוחמים יהודים נהרגו נפלו בקרב, ביניהם המפקד מרדכי אנילביץ. ההתנגדות המזויינת נמשכה עד יוני 1943, ומשחוסל הגיטו נמלטו כ- 50 לוחמים יהודים ליערות והמשיכו שם בלחימה בין הפרטיזנים.

בהתקוממות הפולנים בקיץ 1944 השתתפו למעלה מאלף יהודים ומאות נפלו בקרבות. בין הלוחמים היו שרידי הארגון היהודי הלוחם בפיקודו של יצחק (אנטק) צוקרמן.

וארשה שוחררה בשני שלבים; בספטמבר 1944 שוחרר הפרבר המזרחי פראגה ובאמצע ינואר 1945 מרכז העיר. בוארשה כולה נמצאו אז 200 יהודים.

הקהילה היהודית בורשה אחרי המלחמה

עד סוף 1945 התרכזו בורשה כ- 5,000 יהודים ומספרם הלך וגדל עם שובם של הגולים מבריה"מ. לרוב היהודים הייתה וארשה תחנת מעבר, כמה אלפים נשארו בה לישיבת קבע.
עד 1948 פעל בוארשה "הוועד היהודי המאוחד", אירגון גג למפלגות היהודיות. כן פעלו שם משרד ארץ-ישראל, הקרנות הציוניות וקיבוצי הכשרה לעלייה.
ב- 1948 ביום השנה החמישי למרד גיטו וארשה הוסר הלוט מעל האנדרטה מעשה ידי הפסל נתן רפפורט. בשנת 1949 הועברו לוארשה המכון ההיסטורי היהודי, התיאטרון היהודי, מערכות של שני עיתונים יהודיים, נפתח מועדון נוער ושוקם בית כנסת.

בשנים 57 – 1956 עלו רוב יהודי פולין לישראל , בתקופת המימשל האנטישמי של ולדיסלב גומולקה .

בשנות הששים נאמד מספר היהודים בוארשה ב- 7,000 ונמצאו בה מרכזי האירגונים היהודיים בפולין. רבים מיהודים אלו עזבו את פולין בשנת 1968 בגלל גל אנטישמי חדש . חלק עלו לישראל וחלק היגרו לארמות סקנדינביה .

בשנת 1997 נמצאו בפולין כולה 8,000 יהודים, רובם ישבו בוארשה.

בשנת 2016 קיימת קהילה יהודית בורשה שהוקמה בשנת 1997 . חברים בקהילה 500 יהודים . בראש הקהילה עומדת הגברת אנה היפצ'ינסקה ( Anna Chipczynska )
שהינה גם חברה בארגון הקהילות היהודיות בפולין והרב הראשי הינו מיכאל שודריך ( Michael Schudrich ), שהינו גם הרב הראשי של פולין .

בית הכנסת האורתודוקסי המרכזי הינו של משפחת נוז'יק ואילו בית הכנסת הרפורמי נמצא בשדרות ירושלים 53 ( " עץ חיים " ) .
לקהילה יש גם מקווה ( במרתף של בית הכנסת ) , בית אבות וחברה קדישה .בבית ליד בית הכנסת פועלים מסעדה כשרה וחדר . הקהילה גם מנהלת פעילות חברתית ענפה .

בורשה פועל בית קברות גדול ברחוב אוקופובה (Okopowa), בו קבורים כ – 100 יהודים ( ביניהם אנשים מפורסמים כמו לודביק זמנהוף , אידה קמינסקה , הסופר י.ל. פרץ , ההיסטוריון מאיר בלאבן, מרק אדלמן, ברל מארק ורבים אחרים ) .

בשנת 2014 נפתח בורשה מוזיאון גדול וחדיש לתולדות יהודי פולין שנמצא סמוך לאנדרטת מרד גאטו ורשה ברחוב זמנהוף פינת רחוב אנילביץ.     

קהילת יהודי פראגה

פראגה
Praga Warszawska, ביידיש: פראג. רובע של העיר וורשה, פולין, הנמצאת על הגדה המזרחית של נהר הוויסלה. עד 1791 הייתה עיר עצמאית.

פראגה התפתחה מכפר קטן על גדת הנהר וויסלה בשנת 1432 מול העיר העתיקה של ווארשה ורובע מאריינשטאט של היום, והפכה לעיר בעלת זכויות שניתנו לה מידי המלך הפולני וולאדיסלב הרביעי וואזה
בשנת 1648. מקורו של השם פראגה במילה הסלאבית הוא " פראז'יצ'", שפירושה "לשרוף", "לברא", "לבער" חלקת יער להתיישבות. פראגה נחשבת עד המאה ה-21 לפרוור נחשל ומוזנח של ורשה.

בימיה של מלכות פולין היהודים שילמו מיסים למלך או לנסיך בלבד. בגלל הפטור מתשלום מיסים עירוניים, תושבי הערים בפולין לא היו מעוניינים בהתיישבות היהודים בתחומן ועל כן היהודים היו לרוב מתיישבים באדמות האצילים, שם קיבלו זכויות מיוחדת שעבורן שילמו מסים לבעלי הקרקעות.

רק בתחילת המאה ה-19 קיבלו היהודים זכות להתגורר בוורשה. עד אז, בגלל האיסור להתגורר בוורשה, היהודים גרו בתחומה של פראגה ועיר ורשה שילמו רק מיסים זמניים לשהות קצרת מועד. בשנת 1755 הסיים (הפרלמנט) הפולני נתן רשות ליהודים להתיישב בפראגה ולייסד קהילה יהודית. אולם, היהודים ישבו בפראגה זמן רב לפני כן והפכו למעשה את פראגה ל"העיירה היהודית" של וורשה.

בתחילת המאה ה-19 בפראגה התגוררו כ-5,000 יהודים, ובאמצע המאה ה19- הם היוו כ-33 אחוז מהאוכלוסייה. במחצית המאה ה-20 היהודים היו כבר 40 אחוז מכלל האוכלוסייה.

הלבוש היהודי המסורתי ברחובות פראגה היה מראה נפוץ ולא הפליא איש. לרוב היהודים עסקו במסחר. השווקים ומרכזי מסחר של פראגה משכו אליהם אנשים מכל פולין. אך היו בקרב יהודי פראגה גם בעלי מלאכה, כגון בנאים, נגרים, חייטים, שוחטים, רופאים, עורכי דין, בעלי הוצאות ספרים, אומנים וכו'. פראגה, שהייתה בנויה מעץ, סבלה תדיר משריפות. היהודים האמידים בנו בתי מידות מאבן ובתי כנסת ומקוואות ותרמו על ידי כך לפיתוחה של העיר המודרנית. הסוחר והרוקח יוזף רוז'יצקי הקים בפראגה שוק סחורות ששימש את כל האזור. שוק זה מתקיים עד היום וידוע בשם "באזאר רוז'יצקי".

פראגה בתקופת השואה

כאשר הגרמנים הכניעו את וורשה ב-28 בספטמבר 1939, הם נעצרו על נהר הוויסלה ולא חצו אתו לפראגה. פראגה נותרה מחוץ לאזור הכיבוש הגרמני במשך יומיים. ככל הנראה הגרמנים נעצרו על הוויסלה כדי לאפשר לכוחות הסובייטים להשתלט על חלקים בפולין, על פי ההסכם "מולוטוב-ריבנטרופ” לחלוקת פולין.

לאחר שהנאצים תחמו את גטו וורשה בשנת 1940, יהודי פראגה הוכרחו לעבור לגטו וורשה, משם נשלחו אל מותם במחנה ההשמדה בטרבלינקה.

ב-1 באוגוסט 1944 לאור התקדמות הצבא האדום מהמזרח, מרדו הפולנים בוורשה ופראגה נגד הגרמנים. הצבא האדום הגיעה ב-15 בספטמבר 1944 לגדות הוויסלה, ומלבד יחידות קטנות של צבא ברלינג ("קושצ'יושקו"), נמנע מלחצות את הוויסלה. הצבא האדום שיחרר את פראגה ונעצר. המורדים הפולנים בוורשה לא קבלו מהצבא האדום עזרה ממשית והמרד דוכא ע"י הגרמנים. ב-2 באוקטובר 1944 וורשה נכנעה.
וורשה שוחררה מהכיבוש הנאצי רק ב-17 בינואר 1945.

בזמן מלחמת העולם השנייה נהרסו כ-25 אחוז מבתיה של פראגה, בניגוד לשכנתה ממול, וורשה, שמרכזה נחרב לחלוטין בעקבות הלחימה נגד הכיבוש הגרמני ב- 1939, המרד של גטו וורשה ב-1943 והמרד הפולני ב-1944.

פראגה אחרי המלחמה

לפראגה המשוחררת, שברובה נשארה ללא פגע, חזרו היהודים שהצליחו להסתתר בתוך האוכלוסייה הפולנית. אליהם הצטרפו יהודים מהשטחים המשוחררים של פולין וטיפין טיפין התחילו להתרכז בפראגה. במקום הוקם הוועד היהודי לעזרת הניצולים בבניין של בית החינוך היהודי ברחוב יאגלונסקה 28. בפראגה היה ניסיון לחדש את החיים היהודיים במקום וורשה ההרוסה.

מחפשים מידע נוסף על אחד מחברי הקהילה?

אנדרטת קהילות ורשה ופראגה

אנדרטה לזכר קהילת ורשה ופראגה

מיקום האנדרטה

הכיתוב על האנדרטה

לזכרם ולכבודם של יהודי ורשה Warszawa הגדולה בקהילות פולין ואירופה. רוב יהודי ורשה נרצחו בטרבלינקה הי"ד. ארגון יוצאי ורשה בישראל.

לזכר קדושי פראגה ע"י ורשה והסביבה שניספו בשואה הי"ד

שמות הנספים על גבי האנדרטה

כינוישם פרטישם משפחההערות
 שמחהמלמדוהמשפחה
  לבנט 
 חנצ'ה בת ליאון ואירנהמלמד 
 שיההברמןוהמשפחה
 חנהגראוזלץ 
 יוסףטופיילוהמשפחה
 דב בערקערענשטייןוהמשפחה
  מנדלברגרוהמשפחה
  רוטהולץוהמשפחה
 פסהגרינשפןוהמשפחה
 מינדל ובנותיה רוזה וחנה עם תינוקהגרובשטיין 
 מינא והללמבל 
  
סמולרסקי (צוקר) שאול (אורבך) שלום
 
 ברטהקון 
 לוטקקון 
 לוצינה ואיזידורצוקרמן 
  אשנמיל 
 משהגולדברג 
 אהרוןז'ילוניוהמשפחה
 ירמיהוז'ילוני 
 ליאוהיימן 
 הלנההיימן 
 יחיאל ואברהםוולף 
 ליאו אהרוןקרטוז'ינסקי 
 מרדכי ופרלפינדעק 
 מרדכי ושרה (שפרן)יגלה 
 משה-דוד, מרים-אידקה, חנה-רבקהזיגמונט לוק"ש 
  המרשטייןוהמשפחה
  גרשטוהמשפחה
  מנלהוהמשפחה
 יעקב ואסתרהזנפוסוהמשפחה
 אברהםפרידמן 
 מאטלפלנצרייך 
 ארון ושיינדלהופנונגוהמשפחה
 מניה ונחמוסוביצקיוהמשפחה
 שמעון, שפרינצה, סבינה, חייםמינץוהמשפחה
 פראדל וראובןוישינסקיוהמשפחה
 יצחק וצביהזיסמןוהמשפחה
 חיים פאיה גיטלקוניאךוהמשפחה
 אברהם, רחל ולאהניימןוהמשפחה
 שלמה ודבורהאייזמסרוהמשפחה
 אברהם פיניע שרה קובהמיאלניקוהמשפחה
  רוסוחצקיוהמשפחה
  נוזףוהמשפחה
  מילרוהמשפחה
 משה וטובהסטלוק 
 ישראל לייב לאה מבית אודונרפיגנבאוםוהמשפחה
 מרדכי, חנה גולדהזילברשטייןוהמשפחה
 פייגה ודבברגמןוהמשפחה
 אלטר יחיאל וחנהקרלוביץוהמשפחה
 שלמה ורחלארגרוהמשפחה
 משהפשוט 
 יעקב ומרים (מואוער)רוזנברג 
 צרנה חנה חיה ומשפחתםארגר 
 חיים, פייגה צבי (הניעק)גסטרן 
 דוד אתה הנריךוינוגרד 
 שכנה פסהבז'ז'ניסצקי 
 אליאברהםמברזיל ומשפחתו
 יעקב ובלה ומשפחתםדומברובר 
 ראובן פיבל יהודית חיה ומשפחתםניימן 
 אהרון חנה רבקה רחל יוסף ומשפחתםגרבסקי 
 שפרינצה וצבי יצחק לילה פישל ומשפחתםפרלמן 
 שלמה רבקה ליווצ'ה הלה רחל ומשפחתםרוזנברג 
 ברוך חנה דוד שמחה ומשפחתםקאפוטה 
 שלמה פרידלה מבית פורציק ומשפחתםזילברמן 
 חנה, פולה משה ומשפחתםווינטל 
 משפחת הופנונגהופנונגWRZESINSKA 2
הרבמנחם ומשפחתוזמבה 
 משה ולאה ומשפחתםגרינברג 
 רות רוטקהפומרנץמקנדה
 מאיר ורחל ומשפחתםמרקובסקי 
 חנה ומשפחתההולצבלט 
 גרשוןרוזנברג 
 משה אהרון קיילה אדעק פלה ומשפחתםבלחרסקי 
 רגינה ומשה ומשפחתםפרידמן 
 רפאל רבקה לפקה פנינה רחל ומשפחתםפלוינסקר 
 מאיר ושרה ומשפחתםדומברובר 
 אברהם אריה מרדכי שלום יצחק ומשפחתםונדריגר 
 ברוך-לייב פלה הניה ומשפחתםפרומן 
 חיים-חומה ליזה ומשפחתםזילברשטיין 
 נחום הינדה ומשפחתםיודקוביץ 
 יצחק ופסי רבקה שאול ומשפחתםצדרוביץ 
 רבקה אידל קיזל ומשפחתםפורציק 
 פלה, יז'יק טולה ומשפחתםונדריגר 
 יוסף, ברכה טולה מבית ווינטל ומשפחתםמרקובייצקי 
הרביהודה לייב ומשפחתוזולברגמרחוב סטלווה
 משה אהרון וזלטה ומשפחתםברייטמן 
 מאירדנציגר 
 שמחה, וולדק, טוביה, לייזר ומשפחתםגרינברג 
 שלמה וריבה ומשפחתםוילנסקי 
 יונה טובה ומשפחתםבלרמן 
 יצחק רחל אסתר מינדל שמעון ומשפחתםקרבבניק 
 יהושע-אליעזר חיה-מלכה ומשפחתםפלוינסקר 
 אברהם נח לאה אלטר דינאר ומשפחתםפרידפעלצוביזנה
 ישראל ושרה אסתר שלמה ומשפחתםונדריגר 
 אברהם-שמשון אסתר ומשפחתםפרומן 
 ליזר פרידה חנה ומשפחתםאברבוך 
 אליהו, שרה זאב שמעון ישראל ומשפחתונאכטשטרן 
 מנדל אריה ומשפחתובוכלץ 
 אפרים וסימה מבית פורציגיפשנגברגר 
 יחיאל אלטר שרה איטה מבית קרונרברגאסטרסון 
 יעקב גיטלה ומשפחתםמרקובייצקי 
הרבזילברשטיין ומשפחתוזילברשטיין 
 אברהם ושרה שינדל ומשפחתםנוסלרחוב סטלובה
 ולבל בן אליעזרפובונסקר 
 דבשניק 
 גרשון ומשפחתורפופורט 
 איטשה ומשפחתורפופורט 
 שמאי וחנה ומשפחתםאיזיקוביץ 
 יעקב משה חיה שרה שלמה דוד יצחק לובהאדל 
 יעקבשפיבק 
 ליטמן רחל ומשפחתםפובונסקר 
 יהושעיהו פייגה ובת בינה ומשפחתםלוברט 
 מאיר וטובה פייגה ומשפחתםשפקמן 
 הנוך שרה יעקב וחייםווקסמן 
 שמואל ושיינדל ומשפחתםלוינסקי 
 ירחמיאל הנה ומשפחתםקרצוביץ 
 ברוך ורחל לבית פורציגיפשנגרבר 
 אברהם ומלכה ומשפחתםרוזנטל 
 יעקב, אסתר לאה, ניושה ומשפחתםגינגולד 
 אליעזר-משה וינטהבוכהלטר
נספו במרד הגטו ב 1943
 שלמה וינטע (מארדר) וכל המשפחהלימונאד 
 הלינהבלטר
קשרית של השומר הצעיר
 משפחת רכטרכט 
 משפחת קנטרוביץ'קנטרוביץ' 
 שמעון ואירקה (פינקל) וילדיהםגרוב 
 יצחק ופרומט ובני המשפחהמנדלבוים – רוזנברג 
 סוניהלמפרט
אבדה בשערי הגטו ב 1942
 יעקב ולאה (דרוגוצ'ינר) וכל המשפחהרוזנטל 
 משפחות:שטרקמן, קורנבלום, בלטרשטרקמן 
 משפחות:שטרקמן, קורנבלום, בלטרקורנבלום 
 משפחות:שטרקמן, קורנבלום, בלטרבלטר 
 אידה ואוסקרשור 
 משפחת פרידלנדפרידלנד 
 אברהם ופולה (לוכסנבורג) ילדיהם אדש ואלוניהגרומב 
 שמעון, אסתר, הרצל,פייגהטרגרמן 
 רוז'ה ובן ציוןיוספזון 
 דורה וליאוןיוזפוביץ 
 משה, חנה ורותגלבפיש 
 אוריש וחנה וילדיהם אברם, ציריל ולובהלודן 
 ליאון ומיניהאורלובסקי 
 אהרון ומשפחתושיפלינגר 
 יוסף-יצחק ורבקה ומשפחתםפיקלשטיין 
 אברהםפינקלשטיין 
 קזיק ואשתו אסתר-ליבה, אשר-אנשל, בנייקקרקובסקי 
 יוסק וגניהגורמן 
 אסתר ודוד ובנם מוטילרנר
שנרצחו במיידנק ב 1943
 בנימין ולובה ומשפחתם
אפלבאום – סולניקה
 
 דודפרשטנדיק 
 בנימין (בניק)פרשטנדיק 
 
Salomea, Maurycy, Stefania
אסתרבלוםAsterblum
 ג'רזי, דניאלפומפרPomper
 רוברט, פרידהפלנקPlanc
 משפחתוילדרWilder
 משפחתמרקוזהMarkuze
 משפחתהופנגלHufnagel
 משפחתזבורזינסקיZborzynski
 משפחתסוקניקSuknik
 משפחתשרמייסטרShermajster
 גיטהיבלונסקיJablonski
 אניקסקולניקובSkolnikow Aniek
 פרס מרדכיזילברינג
Zilbering Perec Mordechaj
נולד ב 1890 נרצח ב 28.04.43
 מניה מלכהזילברינגנרצחה בטרבלינקה
 פרנקה ומיכאלגלובינסקי
נרצחו בטבח טרבניקי 03.11.43
 סלומאהפרונרSalomea Proner
 לילי ולאונרדהרשטייןHersztajn
 משפחתקיטאיקוKitajko
 משפחתצורSzoor
 משפחתגורפינקל 
 משפחתקסיזניצקיKsiazenicki
 משפחתלשצ'ינסקי 
 גולדהזילברגלייט 
 משפחתחבה 
 משפחתאנוליק 
 משפחתליפשיץ 
 האחיות דבורה לאה יהודית חיה בעליהן וילדיהןשרייבר 
 אברהם, יצחק וגיטלה ומשפחתםסמוגורה 
 חיים ושרה ומשפחתםקרוישעל 
 שמחה חיה ומשפחתםזאיונץ 
 נתנאל ודבורה ומשפחתםרייכנבך 
 חיה דוד, שאול ומשפחתםרויק 
 יעקב דינה ומנדלפרוימן 
 הערשרוטשטיין 
 חנה שייה מישה ומשפחתםרוזנבלט 
 פנחס ובאילה פסה יצחק ומשפחתםורגשטעל 
 יוסף וגולדה ומשפחתםטורפשטין 
 אהרון לייזר ולאה וכל המשפחהקרפס 
 משה ופרלה ומשפחתםאנגל 
 לייב, סינאי, ברונקה ומשפחתםרוטשטיין 
 שרולק ומשפחתוספוקויניPelcowizna
 ישראל לאה ומשפחתםרוזנבלום 
 האח משה וגיגלשרייבר 
 יעקב ואטקה ומשפחתםהוכברג 
 ישראל, שיינע לייע ומשפחתםרוזנבאוםראזענבאום
 יעקב ומלכה ומשפחתםפלדמן 
 שמעון וזלטה ומשפחתםהרשברג 
 בן ציון ופרידה ומשפחתםהרשנהורן 
 חנוך ובלומה ומשפחתםגרינבלט 
 יהושע, רבקה ומשפחתםסקוברונק 
 ליבה וכל המשפחהויז'בה 
 חייסון אסתר וכל משפחת אנלןחייסון 
 חייסון אסתר וכל משפחת אנלןאנלן 
 דוד ומרדר פרידה ומשפחתםלאופנס 
 צבי פסיה ומשפחתםזקהיים 
 אברהם ורוזיה ומשפחתםגל 
 אנשל ואשתו ובנם פלקגרינשפן 
 אשר בן מרדכיזילברשטייןsweden
 חיים גיטל פרידל אברהם יענקלע ומשפחתםמורביץ 
 יעקב ושיינדל והילדים דוד ולאהסקל 
 שמחה רבקה ומשפחתםזלצר 
 חיים ושרה ומשפחתםגולדסובעל 
 משה ורבקה ומשפחתםפלדמן 
 נתנאל וטובה ומשפחתםבריסקין 
 אבא וחנה ומשפחתםהרשנהורן 
 אברם ורחל ומשפחתםשיימן 
 מתיס ויענטה (חסיד) ומשפחתםפרום 
 אברהם ורחל והילדים חיה ומשה ומשפחתםקוזק 
 אברם עלא, זיסלא והמשפחהשניימאן 
 ישראל וזיסל ומשפחתםבקר 
 שמואל, דוד ושיינדל ומשפחתםבורשטיין 
 אלכסנדר (נוביצקי) והמשפחהמילברגר 
 יוסף ושרה ומשפחתםאנגל 
 זאב משה ישראל ומשפחתםנכשטרין 
 חיים פרידה ומשפחתהברונשטין 
 רוזשא זאב ולאה ומשפחתםסקל 
 משפחתיודשקו 
 מאיר ויטקע ומשפחתםדומברובר 
 אברהם ודורה ומשפחתםפלדמן 
 יצחק מאיר ומשפחתו (מברודנו)גרינברג 
 יוסף (רייזל) ומשפחתםהרשנהורן 
 מתתיהו ופייגה ומשפחתםברגמן 
 אברהם ומרים ומשפחתםגורפינקל 
 שרה (שנק) מרדכיגרודז'קי 
 דן, גיטלא ומשפחתםזילברשטיין 
 אברהם וחוה ומשפחתםמנדז'יצקי 
 לייב ומינדל ומשפחתםהרשמן 
 אליעזר ושרה ומשפחתםפיינזילבר 
 דוד ודינה ומשפחתםאידלמן 
 חיים דורה פולה יוסף ומשפחתםנכשטרין 
 ברוך וחיה ומשפחתםרויזנר 

מחפשים מידע נוסף על אחד מחברי הקהילה?

אודות המחבר

השארת תגובה