על קהילת ויילופולה סקשינסקיה

ויילופולה סקשינסקיה (בפולנית: Wielopole Skrzyńskie; ביידיש: וויעליפאל או וויעליפאלי) הוא כפר במחוז רופשיץ- סנדז'ישוב שבפרובינציית פּוֹדְקַרְפָּאטִי בפולין, בו התקיימה עד השואה קהילה יהודית.   אזכורו הראשון של היישוב הוא משנת 1124, עת היה יישוב מבוצר. בין השנים 1348 ו-1933 היה הכפר במעמד עירוני, ושימש כמרכז מסחרי לכפרים החקלאיים שבסביבתו.

הקהילה היהודית בויילופולה סקשינסקיה

יהודים ראשונים התיישבו בוויילופולה סקשינסקיה בשלהי המאה ה-17, ובשנת 1765 מנתה הקהילה המקומית 151 יהודים ביישוב עצמו ו-158 יהודים בכפרי הסביבה. בכפר נוסדה גם חסידות וויליפולי בנובמבר 1918 פרעו איכרי הסביבה ביהודי היישוב. בין מלחמות העולם התקיימה ביישוב פעילות ציונית, ונמנו בו 550 יהודים, כמחצית מתושביו.

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נמלטו כמה עשרות צעירים יהודים מהכפר מזרחה. עם כניסת הגרמנים ליישוב, הוטלו על יהודיו גזירות שונות, ובהן עבודות כפייה ותשלומי כופר. מסוף שנת 1940 נלקחו עשרות יהודים מהיישוב למחנה העבודה פוסטקוב, ומעת לעת ערכו אנשי גסטאפו שוד של רכוש היהודים ביישוב. באביב 1942 רוכזו יהודי היישוב בגטו פתוח, תוך הגבלות תנועה.

ב-26 ביוני 1942 הועברו יהודי הגטו שבכפר לגטו רופשיץ, וגורלם היה כגורל יתר יהודי המקום. כ-50 קשישים וחולים מהכפר נרצחו במקום.

צילום נדיר מחיי קהילת ויילופולה סקשינסקיה

בשנת 1921 חיו בעיירה ויילופולה סקשינסקיה 550 יהודים, שהיו כמחצית מאוכלוסיית המקום. באותה שנה היו בה כ-20 בתי מלאכה יהודיים זעירים. 

דוד טייטלבאום (1891 – 1972), בן העיירה וצלם חובב, היגר לארה"ב בשנות העשרה של המאה ה-20 והפך לאיש עסקים מצליח. הוא חזר כמעט בכל שנה לעיירה לבקר את בני משפחתו ובשנת 1938 הסריט את נסיעתו. ביוני או ביולי 1939 ביקר שוב בוויילופולה, אך נשאר בה זמן קצר בלבד בשל חששו ממלחמה קרבה. ייתכן שחלק מהקטעים צולמו בנסיעה האחרונה. בסרט נראים בני משפחות טייטלבאום, רפפורט וסרטוריה, מכרים ושכנים.

מחפשים מידע נוסף על אחד מחברי הקהילה?

אנדרטת קהילת ויילופולה סקשינסקיה

מיקום האנדרטה

הכיתוב על האנדרטה

לזכר עולם לקדושי קהילת וויעלאפאלע והסביבה (ע"י ראפשיץ מחוז קראקוב) הי"ד שנספו בשנות השואה.

יום הזכרון י' מנחם אב- כ"ב תמוז.

יוצאי ושרידי קהילת וויעלאפאלע והסביבה בישראל ובתפוצות.

בכתב יד >>

לזכרם של יהודי וויעלאפאלע הי"ד, ע"י רופטשיץ, עיר המפורסמת בחסידיה. וויעלאפאלע היתה ידועה ע"ש הרב הצדיק זי"ע כבוד הרב נתן נטע דוב. האמור היה אבד"ק של וויעלאפאלע וכן חתנו הרה"צ ר' שלמה זלמן פרנקל זי"ע. אדמו"ר וויעלאפאלע, ואחר הרב הנ"ל התמנה בנו הרה"צ ר' יצחק ליפשיץ הי"ד זי"ע. ואחר הרב הנ"ל התמנה בנו רבי הצדיק יהודה זינדל ליפשיץ הי"ד. ובעצם כהונתו של הרב יהודה זינדל הגיע השואה והשמידה את כל אנשי העיירה וויעלאפאלע הי"ד. והרי רשימת שמות אנשי העיירה הנ"ל עד כמה שזכרוני אינו מטעני כיד ה' הטובה עלי הנני רושמם אחד לאחד הי"ד לזכרון עולם. ימי הזכרון כ"ה תמוז וי' מנחם אב.

מתים יחיה אל ברוב חסדו. ברוב עדי עד שם תהילתו.

בגן עדן תהא מנוחתם. ה' הוא נחלתם.

נעשה בהשתדלות. צבי יחיאל (הרמן) לנגר.

תשנ"ז

 

שמות הנספים על גבי האנדרטה

כינוישםשם משפחההערות
אדמו"ר אבד"ק וויעלאפאלע הרה"צ ר'יהודה זינדל והמשפחהליפשיץ 
 שרה והמשפחהאדעסטוהמשפחה
ר'משה והמשפחהאהרליךוהמשפחה
 יחיאל לייב והמשפחהאורנשטייןוהמשפחה
ר'יצחק והמשפחהאייזעןוהמשפחה
 בן ציון והמשפחה?והמשפחה
 מנדל שמעוס והמשפחה?והמשפחה
 גולדה?והמשפחה
  ?והמשפחה
 יחזקאל והמשפחה?והמשפחה
 נפתלי והמשפחה?והמשפחה
 פנחס אריה והמשפחהאפשטייןוהמשפחה
 יהושע והמשפחהאשכנזיוהמשפחה
 שלמהבארטה
והמשפחה (סבו של כותב הרשימה)
 ישראלבארטה
והמשפחה (דודו של כותב הרשימה)
 ישראלבארטהוהמשפחה
 חנינהבארטוהמשפחה
 שלמהבארטוהמשפחה
 משהבארטוהמשפחה
 טויבטשעבארטוהמשפחה
 רקובבליצרוהמשפחה
 חייםבליצרוהמשפחה
 שאולבעטהיילוהמשפחה
 משהבאנדוהמשפחה
 הרשליבאנדוהמשפחה
 יצחקבאוםוהמשפחה
 מענדלבייגלוהמשפחה
 דודברגלאסוהמשפחה (דוד'ל)
 אברהם מנדלברגלאסוהמשפחה
 אלטרברגרוהמשפחה
  ברגר מברז'זיןוהמשפחה
  ברגר מגרודנווהמשפחה
 משהגוטנברגוהמשפחה
 הילישגולדוהמשפחה
 אשרגז'יבוהמשפחה
 דבורהגרינשפןוהמשפחה
 אידןגליניקרוהמשפחה
 יוסףדיאמנטוהמשפחה
 אברהםדערשוויץוהמשפחה
 האקו ?פישלוהמשפחה
 יעקבה ?והמשפחה
 אשרהילרוהמשפחה
 וואלףוואלקרוהמשפחה
 בן ציוןוויקסערוהמשפחה
 משה ויוסףוויקסערוהמשפחה
 דניאלווינדוהמשפחה
 יעקבווינדוהמשפחה
 שרהווינגרטןוהמשפחה
 אפריםווינגרטןוהמשפחה
  וייצמן ממאהלהוהמשפחה
  וייץ ממאהלהוהמשפחה
 מוטלזיגעלוהמשפחה
 זאבזיגלואחיו והמשפחה
 שמואלזיגעלוהמשפחה
 משהזילבערוהמשפחה
 אברהםזאוועטקארוהמשפחה
 עוזרטייטעלבויםוהמשפחה
 אליהוטאהלרוהמשפחה
 קלמןטעססערוהמשפחה
 אליהוטעפערוהמשפחה
  טראטעלס בז'עז'יןוהמשפחה
 אברהםיחימוביץוהמשפחה
 משהיפהוהמשפחה
 אריהליסקאוואטרוהמשפחה
 הרשלעלוסטוהמשפחה
 פישללוסטוהמשפחה
 שמואלליידנערוהמשפחה
 מאירלנגר שו"בוהמשפחה
 נפתליליימאןוהמשפחה
 אברהם, ביילע מריםלנגר
הוריו של יחיאל צבי הרמן לנגר- כותב רשימת הנספים באנדרטה
 אליעזרלנגר
הוריו של יחיאל צבי הרמן לנגר- כותב רשימת הנספים באנדרטה
 דודלנגר
הוריו של יחיאל צבי הרמן לנגר- כותב רשימת הנספים באנדרטה
 נפתלילנגרוהמשפחה
 עלקהמאנדעלוהמשפחה
 נטעמאנדלוהמשפחה
 דודמאנטעלוהמשפחה
 מאירמעלערוהמשפחה
 חייםמעלערוהמשפחה
 הערש מאירמעלערוהמשפחה
 וואלףמעלערוהמשפחה
 גיטעלמעלערוהמשפחה
 יעקאלעמעלערוהמשפחה
 יוסף ביירקמעעטוהמשפחה
 יצחק הרשמלמדוהמשפחה
  מניעדז'וואדא ורוז'ינקהוהמשפחות
 מאירנייבארטוהמשפחה
 פנחסנחמיהוהמשפחה
 מושאלענופשעוהמשפחה
 פישלסאמואלוהמשפחה
 דבורהסאמואלוהמשפחה
 משהסאמואלוהמשפחה
 הרשסמולוהמשפחה
 מרדכיסעגאלוהמשפחה
 יצחקסעגאלוהמשפחה
 רייזלסטוריהוהמשפחה
 לאהפורערוהמשפחה
 יחזקאלפוקסוהמשפחה
 אליהופוקסוהמשפחה
 יוסףפרידריךוהמשפחה
 שמואלפרידריךוהמשפחה
 יצחקפרידמןוהמשפחה
 פנחסצוקרוהמשפחה
 אהרוןצייגערוהמשפחה
 שמשוןצאנגרוהמשפחה
 שלמה דייןקניסבאוםוהמשפחה
 אברהםקורז'עניקוהמשפחה
 יואל משהקליינמאןוהמשפחה
 מאירקליינמאןוהמשפחה
 מענדעלקליינמאןוהמשפחה
 משהקליינמאןוהמשפחה
 הרש נפתליקליינמאןוהמשפחה
 משהקליינהענדלערוהמשפחה
 שרהקליינקרעמערוהמשפחה
 יעקבקליינקרעמערוהמשפחה
 חנה וואלףקלאקסבאלטוהמשפחה
 יחזקאלקולוסוהמשפחה
 ליפטשעקרעשוהמשפחה
  קוצלר משופנברובוהמשפחה
 יהושערוקחוהמשפחה
 אידעלרעדעלוהמשפחה
 חייםרוקוהמשפחה
 לאהשטריךוהמשפחה
 משהשטריךוהמשפחה
 יצחקשוועבעלוהמשפחה
 ביירךשוועבעלוהמשפחה
 יונהשטורםוהמשפחה
 אידעלשטורםוהמשפחה
 צדוקשטיינרוהמשפחה
רבדודשיינוועטערוהמשפחה
 ברוךשלעזינגרוהמשפחה
 לאהשלעזינגרוהמשפחה
 מענדלשליסעלפעלדוהמשפחה
 יצחקשנורוהמשפחה
 אהרוןשנורוהמשפחה
 הערש מיילעךשפיראוהמשפחה
 שמחהשפיראוהמשפחה
 מענדעלשפעטוהמשפחה
 משהראפפורטוהמשפחה
 פנחסבירןוהמשפחה

 

מחפשים מידע נוסף על אחד מחברי הקהילה?

אודות המחבר

השארת תגובה