על קהילת רדאוץ

רדאוץ (/rə'dəuʦʲ/) (ברומנית: Rădăuţi; בגרמנית: Radautz; בהונגרית: Radóc; ביידיש: ראַדאװיץ או ראדוויץ[1] בפולנית: Radowce; באוקראינית: Радівці) היא עיר במחוז סוצ'אבה, בבוקובינה שברומניה, שנוסדה במאה ה-15. העיר ממוקמת בין הנחלים סוצ'אבה וסוצ'ביטה, בגובה 375 מטר מעל פני הים.

הקהילה היהודית ברדאוץ

בין שתי מלחמות העולם חיו ברדאוץ כ-5,600 יהודים – כשליש אוכלוסייתה. הם התפרנסו ממפעלי תעשייה רבים שהקימו וכן ממסחר, מבנקאות, ממלונאות ומסעדנות. בידי היהודים היו גם מנסרות עצים, טחנות קמח ועוד. רוב בעלי המקצועות החופשיים בעיר היו יהודים. בקהילה היהודית פעלו מוסדות צדקה וסעד מסורתיים, בית זקנים ובית תמחוי שסעדו בו כמאה נצרכים ביום. ילדי הקהילה למדו בחדרים פרטיים, בתלמוד תורה, בשני בתי ספר של רשת "בית יעקב", בבית ספר יסודי יהודי, בתיכון יהודי ובבית הספר "שפה ברורה" ששפת ההוראה בו הייתה עברית ופעל לידו גן ילדים עברי. עד 1940 כללה תכנית הלימודים בבתי הספר הציבוריים גם לימודי דת לתלמידים היהודים. בעיר פעלה אגודת ספורט יהודית.
מפלגות ותנועות נוער ציוניות הקימו הכשרות חלוציות ומאות מבוגריהן עלו לארץ-ישראל. כמו כן פעלה בעיר מפלגת הבונד, ועסקה גם היא בפעולות תרבות וספורט.

בית הכנסת הגדול ברדאוץ

ביוני 1940 נרצחו כמה יהודים בעיר, ויותר מ-20 יהודים נרצחו בכפרים הסמוכים.
בספטמבר 1940 עלתה לשלטון מפלגת "משמר הברזל", ומצב היהודים הורע. בתיהם הוחרמו, ילדיהם סולקו מבתי הספר הממלכתיים, הפקידים היהודים פוטרו ממשרותיהם, ועל הרופאים היהודים נאסר לטפל בחולים שאינם יהודים. יהודים גורשו לרדאוץ מהכפרים שבמחוזות רדאוץ, סוצ'יאווה (Suceava) וקמפולונג (Campulung). ב-8 בדצמבר 1940 גורשו מרדאוץ 70 משפחות של פליטים יהודים, ובפוגרום מאורגן שהיה בעיר ב-24 בינואר 1941 נרצחו 12 יהודים ובהם שניים ממנהיגי הקהילה.
רומניה לחמה לצד גרמניה בפלישתה לברית-המועצות, ומ-22 ביוני 1941, עם תחילת הפלישה, נאסר על יהודי רדאוץ לצאת מבתיהם רוב שעות היממה. האזור היהודי בעיר הפך למעין גטו; אמנם הוא לא גודר, אבל נאסר על היהודים לצאת ממנו. הקהילה הוכרחה להעמיד בני ערובה לרשות הממשל הצבאי. יהודים מהקהילה גויסו לעבודת כפייה בשירות צבאות גרמניה ורומניה. כמו כן חויבו יהודי העיר לשאת טלאי צהוב. בראשית יולי 1941 הובאו לרדאוץ כ-1,000 מגורשים מצפון בוקובינה – מסלטין (Seletin), מסטורוז'ינץ (Storojineti) ומהכפרים שבסביבותיהן – שהיו בדרכם לטרנסניסטריה. קהילת רדאוץ שיכנה אותם בבתים ובבתי כנסת וציידה אותם במזון ובבגדים לדרך. יהודים אמידים תרמו כסף לקניית עגלות להסעתם של יהודים שהתקשו ללכת. יהודים אלו גורשו, רובם ברגל, למחנה ידינץ (Edineti) שבבסרביה. באוגוסט 1941 הועברו לרדאוץ גם כל יהודי סירט (Siret), כ-1,600 בני אדם, בהמתנה לגירושם לטרנסניסטריה.

ב-11 באוקטובר 1941 נצטוו יהודי רדאוץ והפליטים, 9,169 בני אדם, לעזוב בתוך יומיים את העיר ולצאת לדרך לטרנסניסטריה. כמה יהודים שמו קץ לחייהם. ב-14 ו-15 באוקטובר 1941 גורשו יהודי העיר ברכבות לעבר מחנות מעבר במרקולשטי (Marculesti) שבבסרביה ובאטקי (Atachi). הן הז'נדרמים שליוו את הרכבות והן הז'נדרמים שבמחנות שדדו את רכושם.
כרבע מהמגורשים לאטקי מתו בדרך ובמחנות המעבר. מהמגורשים למרקולשטי נספו כ-90 אחוזים, קצתם עוד בדרך משם לגטאות טרנסניסטריה, והיתר בגטאות ברשד (Bershad), אובודובקה (Obodovka), בלטה (Balta) ועוד. לדוגמה, מתוך טרנספורט של כ-1,500 יהודים שיצאו מרדאוץ למרקולשטי ומשם לגטו ציבולווקה (Tsibulevka) נשארו בחיים בפברואר 1942 רק 210; היתר נספו במגפות, מתו מרעב ומקור או נורו למוות בדרכי הגירוש.

מחפשים מידע נוסף על אחד מחברי הקהילה?

אנדרטת קהילת רדאוץ

מיקום האנדרטה

הכיתוב על האנדרטה

לזכר קהלת רדאוץ-בוקובינה והסביבה ולזכר קדושיה שנספו בשואה בטרנסניסטריה.

על אלה אני בוכיה

שמות הנספים על גבי האנדרטה

כינוישם פרטישם משפחה
 משה ושפריוצהאדלשטיין
 פרומה ריזלאדעלשטיין
 מוזס מוני בנו רוזה וסילביהאהרון ( ברנטל)
 בנימין שמילאוליאר
 משה יעקבאוליאר
 מאיר ואסתראורנשטיין
 פיביש ויצחקאורנשטיין
 חנה ודבאיזנטל
 דודאלגיסר
 מאריאלגיסר
 מוריץ ופרידהאנטשל
 שמלקה ורוזהארדמן
 גוסטה חיה ורחלארדמן
 יעקב בלה ויהודיתאקסלרד
 מעכלאקסלרד
 הרשאקסלרד
 שמואל וברטהבאומגרטן
 משה שמחה ועמנואלבולר
 מאירבולר
 ברוך וישראלבילר
 יעקב ומליבינשטוק
 אבא ורגינהבירקנפלד
 רגינהבירקנפלד
 משה ורגינהבסנר
 עמנואל שושנה רחל ברטה בורשי שלמהברב
 קלרהברגר
 אלי וטוני (שפריס)ברומברג
 ברונוברומברג
 רוזה וסלומוןברומברג
 משהברוקר
 באביברוקר
 דודברוקר
 רחלברוקר
 ישראל ז'ני רזי ויטיברטפלד
 גוסטה (שבת)בריגר
 שמעיהו ורוזהברכר
 ציפורה ובילהברכר
 יעקב ודוידברכר
 יצחק תהילה דורה חיים יחזקאל וגרטהברנטל
 יעקב ופסיברנשטיין
ד"רישעיהו וחנהברקוביץ
ד"רמקסגבור
 פניגבר
 ברשגוטמן
 הרמן ודוריגוטמן
 וולף וזנטגולדנצוייג
 נפתלי וחנהגולדנשלגר
 הרמן ולוטיגלבר
 זיגמונד ויעטיגראבשטיין
 יוסל הרמן ואנצ'לגרובר
 שמואלגרובר
 נתןגרוסמן
 בנימין (בנו)גרוסמן
 חנהדויד
 רבקהדיקמן
 רחלהדיקמן
 אתידנקנר
 וולף ופנידנקנר
 ישראל אושי יוסידסקל
 יוסף מלכה יצחק זאבדרסינובר
 לייב ומריםהארט
 פפי נורברט מיצי ואיזיוהולדר
 אברהם ובלההיטנר
 אברהם ושרה יואל בינקה ומאליהייניש
ד"ראברהם ורגינההרט
 חייםהרט
 יהודה לייב ויטה מלכההרט
 סמי וגיזלההרט
 חנה ומנדלהרניק
 מוריץהרר
 איציקואגנר
 קלמן וידיסוגנר
 שעיהוואהל
 הרמןוואהל
 הרש לייב חיה שרה לוי דוד סופיווייניש
 לוטיוויינר
 ארנהווכר
ד"רוילהלם גרטהווליצר
 דב רבקה קוקה אדיוולף
 מאיר ורבקהוולף
 אדולף ואתי פאניויידמן
ד"רמאיר (מוזיו)ויינשטיין
 שיקוויינשנקר
 יהושע ובלומהולדהורן
 ישעיהו ושרהולדהורן
 דבורהולדהורן
 הניהולדהורן
 הנציהולדהורן
 אהרון ולאהוסרמן
 משהוסרמן
 אברהם ומשהזודמן
 יהודה אריהזודמן
 זלמן ופסיהזומר
 גרשון מרים סליזונטג
ד"רקרלזוננטל
 שמואל טויבע בינה ומלכהזיידנר
 משה בן מנדלזינגר
 אברהםטוכמן
 אלטר סאלי יצחק אהרוןטיילר
 פסיהטננהאוז
 משלם והנציהכץ
 ניסןכץ
 פרל וזלמן אליעזרלאוב
 סמואל (סנה)לייטנר
 רחלליכטנהולץ
 חנה ודוד לייבלנג
ד"רראובן וחנהלנג
 משה ואווה (ברומברג)לנדסברג
ד"רישעיהולקר
 קלמן ורבקהלרר
 שמעוןמאט
 דבורהמאט
 דב ושושנה זלמן אדלמוזר
 זליג ופרימהמר
 לאוןמרלינג
 פנקסמרקוביץ
 אנציקהנידרהופר
 רוזה דורה צילה ובנימיןסלר
 יוסף וקלהפוסטילניק
 לייבופוסטילניק
 ישעיהו משהפוסטילניק
 ברל יעקבפינגולד
 לייב ודורהפיצר
 אברהםפישמן
 שנדל הלפרןפישמן
 מוטי ופני ליטה נינה ופאיהפישר
 רחלפלשנברג
 זאב פייגה ואוסוולדפרייר
 ישראלקאהן
 מיכאלקאהן
 פרדיקאהן
 מרטהקאהן
 אטיקה אושר ומקסקוסטינר
 בצלאל ופייגה מדיקופלר
 יוסף ויטי מילו ברונוקופלר
 בלומהקופפרברג
 מלכה ריבהקופפרשמיט
 פרידהקופפרשמיט
 הילדהקופפרשמיט
 נתןקורן
 אלקנה ושרהקורנבליט
 אברהם ופסיהקורצברג
ד"רמרדכי ולאורהקורצוויל
 לאון וז'נטקירמאיר
 יעקב לאה ומשהקלמר
 רוזהקסטנר
 נחוםקרייזל
 רבקה ואוסקרקרייזל
 דוד דוצ'וראוכבך
 שמואלרודיך
 משהרודיך
 אברהםרודיך
 יהושע מנחם והינדהרודיך
 סאלירוזנשטראוס
 ינקו אברהם רחל חיים ופרלרחמוט
 יצחק סרל סוסיה חניתהרוט
 סלורטר
 נתן וארנהרטר
 פייגהרייכר
 אנרל ויוז'ורייכר
 לאה וקארלרייכר
 אנא וסידיריינהולד
 שבתאי לייבריצ'קר
 שמואלריצ'קר
ד"ראפרים ואנהשבת
 יוסף ומלכהשולדר
 יצחק הוני ורבקהשור
 לאוןשטורפר
 הינדה פייגה לאה וחיהשטיינברכר
 הרששטיינר
 חזקאלשטנצלר
 שעיהשטנצלר
 סימון ואמהשטרן
 טוני והרמןשיבר
 יצחק וצפורהשיבר
 חיים דוד ורבקהשכטר
 אברם ומינהשפיגל
 גוסטה והרששפירא
 מרדכי לאה ופסיהשפצירר
 חיים ורגינהשרף
ד"ראוסיאסשרף
 משהלכנר
 זאהלכנר
 פנינהלכנר
 מינהגראבשטיין
 בלימה פייבל אהרוןאנקר
 שלוםבזנר
 יחזקאל מרים ומשהבליצר
 אברהםברטשניידר
 ברל ומשפחתוגבר
 אטלגלזר
 פייביש רבקה ודבורהגולדהירש
 אברוםדוד
 רבקהדלפינר
 יוסף וברטה (וולף)הורן
 ינקוהורן
 מוניוהורן
 לוטיוינר
 יהודה קרנצי חיים וקרוביהםולודינגר
 ביילה וגרשון אברהםזונטג
 דניאלזינגר
 מוריץ וברנה לבית הרטזינגר
 קל ? רזנד
 מנדל חנה? וד"ר דבכץ
 רחללאופמן
 חיים צבי ? פאני ובינהסלדינגר
 יצחק לייבפודליר
 פייגהפודליר
 אייזיקפישר (זינגר)
 דוליו וחנה לאהפלמינגר
 קוקהצייגר
 יוסף וחנהצימט
 עזריאל (דיין) ורחלקאווה
 מלכהקסטנר
 ציפהקסטנר
 אהרון (שוחט) והניהקרן
 יוסף ורגינהרודיך
 משה ואיציקרוקנשטיין
 אייזיק פייגה וחנהריצ'קר
 יעקב ורוזהרש
 אליהו שנדל זיגי וישראלשולר
 הנסשטיין
 חיים ושפסלשטיינר
 שלום ושיינדלשטרשוס
 נחשטרשוס
 דוד וסלי (וולף)שכטר
 יהושוע קלרה אידה רבקה ויטהשמקר
 אסתרשפיגל
 גוסטהשפירא (בזנר)
 שמעון וטונישפירא
 רבקהשפר

מחפשים מידע נוסף על אחד מחברי הקהילה?

אודות המחבר

השארת תגובה