על קהילת סירט

סִירֶט (ברומנית: Siret, בגרמנית: Sereth, בפולנית: Seret, בהונגרית: Szeretvásár, ביידיש: סערעט) עיר בצפון רומניה, הנמצאת באזור בוקובינה, במחוז סוצ'אבה, במחצית הדרך שבין סוצ'אבה ובין צ'רנוביץ. היא שוכנת על הגדה הימנית של נהר סירט וממנו קיבלה את שמה. כיום יש בסירט 9,371 תושבים ושטחה 43.40 קמ"ר.

תקופה קצרה שימשה סירט כבירתו של בוגדאן הראשון. בשנת 1371 קיבל היישוב את מעמדו כעיר והחלה להתפתח במהירות עקב מיקומה על אם הדרך בין דרום גליציה להונגריה. וכיום עיר זאת משמשת כמעבר גבול בין רומניה לאוקראינה.

הקהילה היהודית בסירט

המצבה הקדומה ביותר בבית העלמין היהודי היא מ-1560, ולפי מפקד האוכלוסין מ-1774 ישבו בעיר 8 משפחות יהודיות אשר מנו 43 נפשות. במפקד 1910, מנתה הקהילה היהודית 3,178 נפשות מתוך אוכלוסייה כללית של 7,815 נפש (כ-41% מאוכלוסיית העיר והקבוצה האתנית הגדולה ביותר)

במפנה המאות ה-19 וה-20 כיהן כרב העיר, הרב פנחס משה בורשטיין עד ל-1906, לאחריו הרב ד"ר שמואל פרייפלד עד ל-1936, ולאחריו רבי ברוך הגר.

בעיר הייתה פעילות חסידית ענפה; רבי שמואל שמעלקא רובין (נכד רבי נפתלי מרופשיץ ורבי שלום מבעלז) כיהן כאדמו"ר בין השנים תרל"ה עד לפטירתו בשנת תרס"א. אחריו מילאו את מקומו בנו רבי פנחס מנחם מנדל שכיהן באדמו"רות עד שנספה בשואה וחתנו, רבי חיים אלטר דכנר – שכיהן כראב"ד עד פטירתו בשנת תרצ"א. ערב השואה פעלו בעיר תשעה בתי כנסת מתוכם ארבעה בתי כנסת חסידיים. ואדמורי"ם רבים היו פוקדים את העיר בקביעות לשבתות ולפגישות עם קהל חסידיהם. (הבולטים שבהם: האדמו"ר ישראל הגר, האדמו"ר מנחם נחום פרידמן (בויאן), האדמו"ר מסדיגורה אברהם יעקב פרידמן (השני) והאדמו"ר חיים הגר (אוטיניה))

האדמו"ר רבי חיים מרדכי רוזנבוים מנדבורנה קבע את משכנו וחצרו בעיר, לאחר מלחמת העולם השנייה עלה לא"י וקבע משכנו בירושלים, יפו ובסוף חייו בגבעת רוקח בבני ברק.

אחד מהאדמו"רים לבית ויז'ניץ, רבי ברוך הגר, צעיר בניו של ישראל הגר (אהבת ישראל) כיהן מ-1936 כרב המקום, והוא מייסדה של חסידות סרט ויז'ניץ. לאחר מלחמת העולם השנייה הוא קבע את משכנו בחיפה, ושם קיימת עד היום שכונה של חסידי סערט ויז'ניץ.

העיירה סירט בשנות הארבעים

בעיר פעלו תנועות הנוער הציוניות והבולטות שבהן היו הנוער הציוני ובית"ר.

ביוני 1941 עם הפלישה הנאצית לברית המועצות. גורשו כל יהודי סירט בפקודת הצבא הרומני בשלב ראשון אל העיר רדאוץ. 18 זקנים וחולים אשר לא יכלו ללכת ברגל נורו ועל גדת הנהר סירט לאחר שאנסו לעינהם את הנשים על ידי חיילי הצבא הרומני בפקודת המיור אלבו (Albu). שאר התושבים גורשו במסע רגלי ולאחר מכן ברכבות אל העיר קראיובה שבדרום רומניה. לאחר מכן גורשו שוב במסע רגלי מפרך עד לעיר מוגילוב-פודולסק שעל גבול אוקראינה.

בסירט נותר בית הכנסת היהודי "הגדול" בסמוך לבית העירייה.

חבר הכנסת יצחק ארצי היה יוצא המקום ופעל להנצחת הקהילה היהודית. בניו שלמה ארצי ונאוה סמל איזכרו את סירט כמקור השראה.

קישור לספר הקהילה

מחפשים מידע נוסף על אחד מחברי הקהילה?

אנדרטת הקהילה​

מיקום האנדרטה

הכיתוב על האנדרטה

ב"ה.

לזכרון נצח

ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם שמות הקדושים של הורינו היקרים אחינו ואחיותינו של עיר סערעט אשר נספו בטרנסניסטריא ובמקומות אחרים על קידוש השם תנצב"ה.

שמות הנספים על גבי האנדרטה

 

כינוישם פרטישם משפחההערות
כ"ק הרה"צ מרן רבברוךהגר
רב העיר. בן רבי ישראל הגר מויז'ניץ
כ"ק הרה"צ מרן רביחיים מרדכירוזנבאום
בן רבי איתמר מנדבורנה
 אברהם בן שלמהפריזרראש הקהילה דאז
 מאיר לייב מאוידיל בן צבידלפינר 
 חנה שרה בת צביסלמון (דלפינר) 
 יעקב בן צבידלפינר 
 בבצי בת יצחקדלפינר 
 יצחק בן יעקבדלפינר 
 רגינה ושלושת ילדיהםדלפינר 
 דוב בן יעקבדלפינר 
 צילי ושני ילדיהפרוקוצ'ימר 
 פרימה בת יעקב שני ילדיה
פרוקוצ'ימר (דלפינר)
 
 צבי בן חייםקניג 
 פרימה בת צביקניג (דלפינר) 
 יעקב זאב בן צביקניג 
 דוב בן צביקניג 
 דוב בן ישראלדלפינר 
 ריבה בת מנחםדלפינר 
 מיכלרדצ'יכובר 
הקדושיצחק יהודה יחיאל אייזיקרוזנבאום
בן רבי חיים מרדכי מנדבורנה נפל בדרך לארץ ישראל
 יעקב בן צביבנדיט
נפל במלחמת השחרור
 ברוך בן משהדוננפלד
נפל במלחמת השחרור
 סימה בת שמואל
רוזנקרנץ אונטרפורט
 
 סלי בת גרשוןריצקר אייזיק 
 רבקה בת אברהםכץ 
 שמחה בן מרדכיפרוכט 
 חוה אווה בת אברהםכץ שטיר 
 אסתר בת דודשכטר
אלמנת הרב אלעזר מנחם שכטר
ר'יצחק בן אליהושפרר 
 פנינה בת אברהםדוד 
ר'יונה בן מנדלגולדשלגר 
 חיה בת יוסף ומירל לויגולדשלגר 
ר'משה דוד בן ישראלאשכנזי 
 חיה רחל בת יעקבאשכנזי 
 יעקב בן ישראלאשכנזי 
 רבקהאכנר 
ד"רמרדכיאלפרן 
 ארנה בת מיכלאברמוביץ 
 יעקב בן אברהם חייםאברמוביץ 
 רילה בת אברהםאברמוביץ 
 פסיה בת יעקבאברמוביץ 
 אברהם משה בן יעקבאברמוביץ 
 אליהו בן חייםאדלר 
 יטי בת חיים צביאדלר 
 ישראל יצחק בן אליהואדלר 
 יטיאדלר 
 ישעיהו ומשפחתוארונוביץ 
 ליזהארונוביץ 
פרופ'יצחק ואשתואנדרמן 
 חיה וילדיהאריק 
 דוד ומשפחתואיזנברג 
 אברהם ואשתואיזנברג 
 יואל בן יעקב זאבאיזיק 
 אסתר רחל בת יוסף צביאיזיק 
 מיכל בן יואלאיזיק 
 יטי בת מיכלאיזיק 
 הודה גיטל בת שמעוןאיזיק 
 צ'רנה בת משהאיזיק 
 דוב בן משהאידינגר 
 שרה ובנה צביאידינגר 
 אדלה בת יונהאידינגר 
 מרצ'ל בן דובאידינגר 
 דוד בן משהאידינגר 
 רבקה בת צביאידינגר 
 מרים בת דודאידינגר 
 חיים בן שמעוןאלנר 
 זאב ומשפחתואלנר 
 חיים בן אברהםאנצר 
 סימה בת חיים צביאנצר 
 ישעיהו בן ישראלאונטרפורט 
 מרדכי ומשפחתואונטרפורט 
 יעקב וילדיואונטרפורט 
 אליעזר ליפה בן משהאופנברג 
 חנה רויזה בת יוסףאופנברג 
 חנה רויזה בת מרדכיאופנברג 
 יואחים מץ' בן ישראלברל 
 משהברל 
 חיים יואל בן יהודהברכר 
 חוה בת חיים אבאברכר 
 איסר בן דודברכר 
 רויזה בת זינבילברכר 
 קופל בן איסרברכר 
 חיים בן איסרברכר 
 מלכה בת איסרברכר 
 מיטה בת איסרברכר 
 שרה בת איסרברכר 
 מרדכי ראובן בן אליעזר ומשפחתוביקסנשפנר 
 מרדכי בן דודביקסנשפנר 
 לאה בת שnואל זינביל וילדיהםביקסנשפנר 
 שמחה בן אליעזרבורשטיין 
 צבי בן שמחהבורשטיין 
 טניהבורשטיין 
 אטל בת צביבורשטיין 
 דוב בן שמחהבורשטיין 
 דורהבורשטיין (מנצל) 
 שלום בן שמחהבורשטיין 
 פפיבורשטיין (אורבוך) 
 יעקב דוד בן משה ליפהברגר 
 משה ליפה דודברגר 
 זאבברגר 
 רויזהברגר 
 קהת בן משה ליפהברגר 
 ישראל בן יעקבברגר 
 יעקב בן ישראלברגר 
 יהושע ואשתוברגר 
 שמעיה ומשפחתוברגר 
 בילה ובתהברגר 
 יעקב ומשפחתובוכבינדר 
 שינדלבנדט 
 יצחק יואל ומשפחתובנדט 
 בנימין ואשתוברנשטיין ? 
 יעקבברנפלד ? 
 משה בן יצחקבר 
 רבקהברודי 
 יוסף ומשפחתובריינס 
 מאיר בן ישראל איזיקבלומנפלד 
 צבי בן יצחקבריגר 
 יוסף יהודה בן חייםבנצר 
 ישראל ומשפחתובנצר 
 אברהם איבר בן יצחקגלבר 
 פרידה בת בנימין אריהגלבר 
 חיה בת מאירגלבר 
 אברהם אריה בן צביגרופר 
 שמואל בן צביגרופר 
 אריה בן יעקב זאבגבה 
 ישעיהו בן יעקב זאבגבה 
 יצחק צבי בן יעקב זאבגבה 
 שמואל ואשתוגבה 
 רויזה ואחותהגבה 
 הינדה בת צביגולדנבלום 
 יחיאל מיכל בן משהגולדנבלום 
 אברהם בן מרדכיגולדנבלום 
 חנה ובניהגולדנבלום 
 הרמן בן יחזקאלגראור 
 אוסקר בן הרמןגראור 
 הרמן בן יוסףגולדשלגר 
 מנדל ואשתוגולדשלגר 
 יוסף בן איתמרגולדשלגר 
 זאב ואשתוגולדשלגר 
 ירחמיאל בן מרדכיגלטר 
 מלכה בת ירחמיאלגלטר 
 אבא בן מרדכיגלטר 
 קלרהגולדהמר 
 צליק ומשפחתוגיטר 
 קלמן ומשפחתוגיטר 
 אברהם בן משולםגולדנברג 
 אליהו ומשפחתוגלייכר 
 מנדל ומשפחתוגלייכר 
 גודל ואשתוגד 
 חסיהגרינברג 
 יוסף בן יצחקגרינברג 
 הניה בת משהגולדשמיד 
 חיים בן יונה צביגוטסמן 
 יעקב מרדכי ומשפחתוגוטפריד 
 חיים ומשפחתוגולד 
 חיים ומשפחתוגרלר 
 חיים דובגוטמן 
 דוד ואשתוגרייף 
 פרימהגרדינגר 
 פיביש ואשתוגולדהירש 
 אהרון ואשתוגיטר 
 לוניו בן קרלגיטר 
 משה ומשפחתוגרף 
 יוסף בן אברהםדרך 
ד"רמרדכי צבי בן מיכלדרך 
 יהודה אריה בן צבידרך 
 פפי ובנותיהדרך 
 בנימין דוב בן מרדכידכנר 
 רחל בת ישעיהודכנר 
 חיה בת בנימין דובדכנר 
 ישעיהו בן בנימין דובדכנר 
 משה בן ברוךדוננפלד 
 לאה בת אהרוןדוננפלד 
 לאה בת משהדוננפלד 
 זיגמונד בן משהדוננפלד 
 מרדכידוננפלד 
 שלמה בן מרדכידוננפלד 
 מרים הינדהדנקנר 
 שמואל וילדיודוידוביץ 
 רחל ובילהדרקסלר 
 דוד ומשפחתודול 
 אליעזר בן קופלדיקר 
 אטל בת פנחסדיקר 
 מסיה בת ישראלהפלינג 
 אהרון בן זבולוןהנדלר 
 עקיבא בן אהרוןהנדלר 
 יעקב צבי בן אהרוןהנדלר 
 אברהם שלמה בן בנימיןהלצר 
 נחה בת יעקבהלצר 
 פסח ובניוהלצר 
 מנדל בן יהודההייסמן 
 יהושע ואשתוהייטנר 
 פסיה ובתההייטנר 
 פישל ואשתוהורוביץ 
 דוב בן פישלהורוביץ 
 יצחק ובנוהורוביץ 
 יצחק ומשפחתוהלברכט 
 ישראל בן מרדכיהלר 
 אברהם בן פנחסהלר 
 יצחק ומשפחתוהלר 
 משה ופיבל ומשפחתהרטנשטין 
 מיכל ואשתוהייר 
 גיטל ובתההילזנרט 
 אשר בן ישראלהירשהורן 
 שמואל ומשפחתוהוכשטט 
 חיים ומשפחתוהכט 
 יצחק ומשפחתוהורבץ 
 ישראל בן שלמההניגסברג 
 מנחם מנדל בן שלמההניגסברג 
 יצחק בן יוסףהלנברג 
 משה ובנוהלפמן 
 אברהם בן סנדרהורן 
 בבלההן 
ד"רמאיר בן גרשוייסמן 
 חנה בת ברוךוייסמן 
 חנה ורוברטוייסמן 
 בלימה בת צביוייסמן 
 משה אליעזר בן דודושלר 
 יוסף בן משה אליעזרושלר 
 יהושע בן אליעזרושלר 
 מנדל ואשתוושלר 
 חיה בת מאירוסרמן 
 קניה רויזה בת יוחנןוסרמן 
 רבקה בת מיכלויינרויך 
 יחזקאל ומשפחתוויינרויך 
 אברהם בן מאירוגנר 
 יחזקאל בן אברהםוגנר 
 חנה בת משהוגנר 
 אברהם בן יחזקאלוגנר 
 אהרון בן יחזקאלוגנר 
 אלזה בת יחזקאלוגנר 
 טוני בת יחזקאלוגנר 
 חיים בן מרדכיוגנר 
ד"רויטוסוגנר 
 פרימה וריקהוגנר 
 דוד ואשתווגנר 
 אליעזר ואשתווייסברוט 
 חיים ואשתוויינינגר 
 ראובן ואשתוונדר 
 שלמה ואשתווולפינגר 
 נחמן ואשתוויינשטין 
 אהרון ואחותווולך 
 יעקב ומשפחתווייסברוט 
 יוסף ומשפחתוולך 
 צבי בן אליהוולך 
 יוסף ואשתווייניש 
 שמשון ובתווייניש 
 דוד ואשתוורפולר 
 שמואל בן יוסףוינדיש 
 שמואל ומשפחתווינדיש 
 גולדהוורמברנד 
 שרה בת גולדהוורמברנד 
 יצחק צבי בן יעקבויטמן 
 חנה בת יהודה משהויטמן 
 טוביה וצרנהוייסטל 
 ישראל ואשתווכשטיין 
 רוקח אליהוזילברבוש 
 חנה בת מנדלזלצברגר 
 דורה בת הרמןזלצברגר 
 מרדכי ומשפחתוזלצברגר 
 יעקב בן אליעזרזנדמן 
 פרימה צירל בת משה אריהזנדהויז 
 טרנה בת מקסזוננרייך 
 דוד בן נתן נטעזוננקלר 
 צבי ומשפחתוזוננקלר 
 שמעון ומשפחתוזינגר 
 שרהזלוצובר 
 פיגהטרכטנברג 
ד"רנחמן בן פיגהטרכטנברג 
 יצחק בן חייםטוטנוצר 
 יטי בת יצחקטוטנוצר 
ד"ריעקב בן יצחקטוטנוצר 
 שלמה בן יצחקטוטנוצר 
 ליטמן ואשתוטמלר 
 שמואל בן אליהו צביטמלר 
 ריזל וילדיהטירק 
 שינדלריקובי 
 דוב בן צבייואל 
ד"רזאב בן קלמןכהן 
 ישראל אריה בן אברהם ומשפחתוכץ 
 חנהכץ 
 אליעזר בן משהכהן 
 יצחק בן שמעוןכהן 
 אריה משהכהן 
 מקס ואשתולסט 
 אריקה בת אליהולסט 
 ישעיהו משה בן יוסףלופו 
 צירל בת חייםלופו 
 משולםלקשטיין 
 רויזה בת נתןלקשטיין 
 חיים פרץ בן מרדכילויפמן 
 שושנה (ריסל) בת אברהםלויפמן 
 אברהם מנדל בן חיים פרץלויפמן 
 חיה רויזה בת חיים פרץלויפמן 
 חיה בת נתןלויפמן 
 מאיר ומשפחתולוקר 
 מרדכי ומשפחתולרר 
 קרל בן זידהלנצר 
 יצחק ומשפחתולוטפך 
 משולםלנדסקרונר 
 צבי בן ישראללנדסקרונר 
 משה ואשתולדר 
 חיים ומשפחתולסנר 
 יצחק בן מאירליברמן 
 ישראל בן נתן נטעמרגליות 
 שמקלי ומשפחתומרגליות 
 ברנה בת מרדכי צבימרגליות 
 אברהם ומשפחתומרגליות 
 אברהם יעקב בן משה אהרוןמרדלר 
 לאה בת יואלמרדלר 
 אריה בן אברהם יעקבמרדלר 
 ישראל ומשפחתומרדלר 
 יוסף ובתומרדלר 
 יעקב ואשתומרדלר 
 בנימין ואחיותיומרדלר 
 קלמן ומשפחתומיט 
 שפרה בת צבי אריהמיט 
 מלכה בת קלמןמיט 
 מיטה בת קלמןמיט 
 מחלה בת פיבלמיט 
 חיים בן דודמיט 
 גיטל בת כתריאלמיט 
 אבנר בן שלמהמלצר 
 פסיהמלצר 
 שמואל בן יעקבמייזלס 
 לאה וטינהמנדל 
ד"רצבי ואשתומנקס 
 יצחק ובנומנס 
 זליגמכלוביץ 
ד"רגוטפריד בן נתןסבט 
ד"ראפרים בן אברהםסבט 
 גנט בת יעקבסבט 
 זוזי ופנציהסבט 
 רגינה בת אליהו פנחססטינגר 
 יצחק בן אריהסורקס 
 טוני בת יהודהסורקס 
 זוסיא ומאירסורקס 
 יצחק ומשפחתוסורקס 
 פנחס ומשפחתוסורקס 
 אברהם ומשפחתוסרוסר 
 שלמה אמו ומשפחתוסלדינגר 
 אסתרסגל 
 הודיסטמלר 
 אברהם בן יעקבפאוקר 
 פרדל בת ישראלפאוקר 
 יעקב בן מאירפטרר 
 רוזהפטרר 
 מינה בת יעקבפטרר 
 בילה בת יוסףפכטינגר 
 אטל בת שלמה חייםפביאן 
 יצחק בן דודפיירורגר 
 רוזה בת דודפיירורגר 
 קרלה בת יצחקפיירורגר 
 מינדל בת פיבישפיירורגר 
 דוב בן משהפרייר 
 פסח בן משהפרייר 
 שלמה ומשפחתופרייר 
 מרקוס ואשתופרוכט 
 מאיר ואשתופרייר 
 זאב ובנופרייר 
 צבי ומשפחתופייג 
 מלך אשתו ובנופינקנטל 
ד"ריעקב קופל ואחיופינקל 
 אהרון פרץפליישר 
 איזידור בן אהרון פרץפליישר 
 שמואל בן אליהופליישר 
 אליעזר ואשתופליישר 
 מלי ובנהפליישר 
 יששכר ומשפחתופליישר 
 דוב ומשפחתופוקס 
 יצבי ומשפחתופיילס 
 יטיפישלר 
 שמואלפישמן 
 פערל ומשפחתהפקטור 
 אריה ואנוופדר 
 חיהפליישר 
 איזידור בן חיהפליישר 
 מנחם מנדלצאודרר 
 בבצי ושמואלצוקרמן 
 צבי בן חייםקליפר 
 יצחק בן צביקליפר 
 מנחם מנדל בן צביקליפר 
 שלום בן צביקליפר 
ד"רחיים ומשפחתוקליפר 
 חיים בן דוד ומשפחתוקליפר 
 רוזה בת נתןקליפר 
 אלקנה בן משהקוגלר 
 דוד ומשפחתוקוגלר 
ד"רדוד בן שמואלקוצמן 
 טינה בת משה אליעזרקוצמן 
 יעקב ואשתו שרהקפהזידר 
 יצחק בן יעקב ושרהקפהזידר 
 אלה בת יעקב ושרהקפהזידר 
 בני בן יעקב ושרהקפהזידר 
 צריל בן יעקב ושרהקפהזידר 
 משה ומשפחתוקפהזידר 
 שרה בלימה בת משהקליין 
 אריה בן שמואלקליין 
 צבי ומשפחתוקליין 
 מרים בת דודקליין (וסרמן) 
 יעקב בן יצחקקליין 
 חיים ומשפחתוקליין 
 אליהו ומשפחתוקליין 
 שמואל ורחלקליין 
 איתמר בן מאירקליין 
 חיים ואשתוקויפמן 
 צבי ואשתוקויפמן 
 אהרון אריה בן צביקויפמן 
 רחלקויפמן 
 משה ואשתוקימל 
 פיגה גיטל בת ישראלקרנר 
 אריה ואשתוקראוס 
 יצחק בן דודקמיל 
 אברהם ואשתוקליר 
 יהושעקוסטינר 
 קורטקרפט 
 פני בת אריהקרנר 
 מאיר בן אליעזרקוסמן 
 יואל ואשתוקצר 
 שרה ובתהקופפרשמיד 
 חיים ומשפחתוקילמן 
 ישראל ומשפחתוקילמן 
 זאב ומשפחתוקנפר 
 הניהקפרליק 
 דבורהקסבן 
 חיים ומשפחתוקמפלמכר 
 דניאל בן פיבישקלינגר 
 אפרים פישל בן שלוםרוזנרויך 
 חיה בת דוד צבירוזנרויך 
 דוד צבי בן אברהם פישלרוזנרויך 
 הני רוזהרוזנרויך 
 ציפה בת אפרים פישלרוזנרויך 
אינגארנסט בן פנחסרוזנצויג 
 הנה בת יעקבריבר 
 ירוחם בן מאיר אליהוריבנר 
 נטי בת מנדלריבנר 
 מינה בת ירוחםריבנר 
 אסתר בת מאיר אליהוריבנר 
 נח בן יוסףרייכר 
 פני בת בנימיןרייכר 
 אפרים בן יוסףרייכר 
 צבירייכר 
 לאהרייכר 
 אהרון בן צבירייכר 
 שמואל בן יצחקרוזנקרנץ 
הרבמנחם מנדלרובין 
 ישראל ומשפחתורובין 
 שמואל אבא ואשתורפפורט 
 דוב בן מנדלריטרשפורן 
 רחל בת שמעוןריצקר 
 יצחק בן מרדכי צביריצקר 
 שבתאי אריה ומשפחתוריצקר 
 יצחק אריה בן זאברוזנבלט 
 אליעזר בן הללרובינצ'יק 
 משה ובנוריינר 
 אברהם אליהו ובנוריינר 
 שלום בן אליעזררוטר 
 יעקב פנחס בן משהרייסמן 
 מרדכי ומשפחתורוזנהק 
 משה ומשפחתורודיך 
 יצחק ומשפחתורוט 
 רסיה וילדיהרייפלר 
 משה ומשפחתורחמוט 
 ישראלרחמוט 
 פיגהרחמוט 
 אריה ומשפחתוריספלר 
 בנימין דוב בן אלעכסנדר שלמהשרייבר 
 ריזה בת בנימין דוב(שרייבר) לוי 
 עקיבא בן אלכסנדר שלמהשרייבר 
 שמעון בן אלכסנדר שלמה ובתושרייבר 
 יעקב בן מנדלשיירמן 
 לאה בת יצחקשיירמן 
 מאיר צבי בן אהרון אריהשכטר 
 גולדה בת מנשהשכטר 
 ברוךשכטר 
 משה יהודה ומשפחתושכטר 
 זלמן בן שמחהשכטר 
 מלכה לאה ורבקהשכטר 
 משה ואשתושרר 
 אהרון ואשתושרר 
 שלמה ואשתושטטנר 
 יצחק בן שמעוןשפורן 
 גיטל בת אפרים פישלשפורן 
 פרידה בת יצחקשפורן 
 יוסף בן צבישניידר 
 יטי בתשניידר 
 לאה בת ישראלשפר 
 צבי וגוסטאשפר 
 אליהו בן ברוךשפר 
 צבי ומשפחתושפר 
 מיכל ואשתושלוסברג 
 זאב ואשתושמלצר 
 יצחק בן אליעזרשכנר 
 אטי בת אריהשכנר 
 גולדה רויזה בת יצחקשכנר 
 פפי דוד אריהשרף 
 שמעון ומשפחתושטוף 
 שלמה ומשפחתושטוף 
 אברהם איזיק ומשפחתושמולר 
 יצחק זאב ואשתו פרלשפרר 
 דבורה בת יצחק זאב ופרלשפרר 
 בת שבע בת יצחק זאב ופרלשפרר 
 גיטל בת יצחק זאב ופרלשפרר 
 אטיל בת יצחק זאב ופרלשפרר 
 אברהם ומשפחתושפיגל 
 נחמןשפרלינג 
 רוזה ובתהשפכט 
 מרדכי ומשפחתושפינדלר 
 שלמה ומשפחתושפירא 
 אהרוןשורץ 
 יוסףשמיד 
 פני בת יצחקשמיד 
 גיטל בת ברוךשטיינברג 
 משה פרץ ומשפחתושכר 
 משה ואשתושטיין 
 מאיר ובנושנרך 
 שלום ומשפחתושטרומטל 
 צבי מיכל ואשתושטרלין 
 אטיל בת אברהםפרונר 
 שרה דבורה בת נטעלנדסקרונר 
 יוסף בן יעקבלנדסקרונר 
 רחל מינגהשהר שחר 
 פרץהן 
 רייזלהן 
 פרץ ולאהפליישר 
 חיים בן אריהמיידלער 
 לאה בת דודמיידלער 
 יעקב בן חייםמיידלער 
 פעסל בת חייםמיידלער 
 הילדה והגיואיידינגר 
 דורה בת חייםגוטסמן 
 ג'נטכץ 
 דוב ברלכץ 
 הינדהלנצר 
 אריה בן משה והניהפדר 
 צירל בת אריה ושרהפדר 
 ברנהפוקס 
 ישראל משהפוקס 
 שמואל וטויבא(קלינגר) קימלמן 
 איזידור בן דובקמיל 
 אברהם בן מנדלרוזנטל 
 אהרון בן מאירשנרך 
 זאב בן שמעון אברהםשפיגל 
 רחל בת שמואל מנדלשפיגל 
 ירוחם (ז'אן) בן זאבשפיגל 
 יהודה אריה בן זאבשפיגל 

מחפשים מידע נוסף על אחד מחברי הקהילה?

אודות המחבר

השארת תגובה